Heuvelrug

Bezuinigingsdiscussie Heuvelrug blijft geheim; UPDATE: Beslotenheid opgeheven

De gemeenteraad blijft voorlopig achter gesloten deuren overleggen over de aanstaande bezuinigingsronde. Het 'maatschappelijk middenveld' intussen toont zich al flink bezorgd. UPDATE; beslotenheid opgeheven

De zogenaamde 'kerntakendiscussie' bestaat uit een serie bijeenkomsten waarin de raad bespreekt waar de klappen wel (geen kerntaken) of niet (kerntaken) zullen vallen, wanneer de gemeente volgend jaar vanwege Haagse bezuinigingen met fors verlaagde inkomsten te maken heeft. Omdat de raadsleden vrijuit willen praten, moeten daarbij de deuren dicht voor pottekijkers die geen geheimhoudingsplicht hebben. Omdat zowel 'rijpe' als 'groene' plannen de revue passeren, zouden verslaggevers en andere bezoekers daaruit verkeerde conclusies kunnen trekken, denkt de raad. Niet alle raadsleden overigens zijn van het nut van geheimhouding overtuigd. Volgens raadslid Hensbergen is er bij die bijeenkomsten totnogtoe weinig onoirbaars gezegd. Burgemeester Naafs zei zich al wel te ergeren aan het feit dat raadsleden 'gezellig zitten te twitteren' over wat er tijdens die bijeenkomst ter sprake komt. Overigens wordt de gemeenteraad in hun kerntakendiscussie voor €32.000 bijgestaan door het adviesbureau BMC. 

Het onderwerp kwam ter sprake omdat in de lokale Doornse Kaap een kort verslag verscheen van een bijeenkomst over het bezuinigingsoverleg. Het verslag breekt abrupt af, wanneer de verslaggever uit de vergaderzaal wordt gestuurd. Onder het verslag verscheen een redactioneel commentaar, waarin de redacteur zich afvraagt of de samenleving wel gediend is met geheimhouding. Burgemeester Naafs zei zich bij het lezen van de stukken erg 'ongemakkelijk' te voelen. 'U draagt me op om die bijeenkomsten vertrouwelijk te houden, dus dat doe ik. Vervolgens hoor ik van de verslaggever dat hij zou zijn uitgenodigd door een van u. Ik moet u zeggen dat ik daar flinke jeuk van krijg. Ik wil nu eigenlijk weten wie dat is geweest.' Waarop raadslid Nijhof zijn vinger opstak: 'Ik moet hier het boetekleed aantrekken. Ik had de bijeenkomst getwitterd, waarop de verslaggever terugtwitterde en ik hem uitnodigde. Dat had ik niet moeten doen. Mijn excuses.' 

Dat de kerntakendiscussie ondanks de gesloten deuren al onrust zaait, bleek eerder op de avond, toen het beleidsnota “Sport in Beeld 2008-2012” ter sprake kwam. Die nota is samengesteld in samenspraak met het Heuvelrug Sport Initiatitief (HSI), een bundeling van sportclubs. Voorzitter Arts van het HSI loofde de samenwerking tussen de sportverenigingen en de gemeente. Volgens Arts heeft de samenwerking geresulteerd in vooruitgang voor de accommodaties van een hele serie clubs, terwijl de gemeente er geld mee bespaart. Toch toonde Arts zich erg bezorgd, omdat het ondertekenen van het akkoord in het kader van dezelfde kerntakendiscussie tot onbepaalde datum is uitgesteld. 'Er zitten vele uren werk in dit overleg. Ik ben verbijsterd dat nu we eindelijk klaar zijn, de resultaten openlijk ter discussie worden gesteld. Ik weet niet of het waar is, maar als dat gebeurt ben ik bang dat bepaalde clubs afhaken. Dan zullen we moeten terugvallen op het oude systeem, dat voor de gemeente veel kostbaarder is.'

 

UPDATE: Op voorstel van Ad Scheidon is dinsdagavond de beslotenheid van de kerntakendiscussie opgeheven. Alle bijeenkomsten zijn nu openbaar toegankelijk.

 

Tifkfout, spelfout, dode link of alles fout? 
Mail Nieuwspost Heuvelrug voor correcties en tips.