Driebergen

Felle oppositie tegen nieuwbouw Zonstraat

Bewoners van de Welgelenlaan zijn fel in hun oppositie tegen de nieuwbouwplannen aan de aanpalende Zonstraat. Ze willen dat het aantal woningen van 65 naar beneden wordt bijgesteld. In het oorspronkelijke plan uit 2003 stonden slechts 45 woningen ingetekend.

Aan de zuidoost kant van de Zonstraat, een straat met relatief oude woningnetwoningen, net naast het centrum van Driebergen, worden twaalf woningen gesloopt om plaats te maken voor vijfendertig nieuwe woningen. Aan de noordwestkant verdwijnen nog eens twaalf woningen, plus een aantal bedrijfspanden, om plaats te maken voor dertig woningen. Oppositie is er vooral tegen de zuidoostelijke plannen, vooral omdat daar een relatief hoog appartementencomplex staat gepland. Daar zullen de achtertuinen van een aantal villa's aan de lommerrijke Welgelegenlaan op uit gaan kijken, en daar zijn de bewoners niet blij mee. 'In plaats van op een strakblauwe hemel en een prachtige eik, kijk ik dan uit op een blinde muur,' illustreerde Welgelegenlaanbewoner Rijntalder de bezwaren. Rijntalder sprak namens een tachtigtal mensen uit de straten rondom de Zonstraat, waarvan de helft uit de Welgelegenlaan, die de dichtheid van bebouwing veel te hoog vinden voor het rustige, groene gebied waarin het ligt. Grote wrevel bestaat er bij de tegenstanders bovendien over de manier waarop de gemeente met het hun bezwaren omgaat, compleet met ontwijkende antwoorden, onbeantwoorde brieven en halve leugens. Buurtbewoner Staaijen betoogde verder dat de gemeente met dit plan het sterke, groene merk Driebergen schade aan doet. Steun was er ook van Loek Blessing, vertegenwoordiger van de Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering, die strijdt voor het behoud van een hoogwaardige leefomgeving. Volgens Blessing vindt het Zonstraat-plan geen pas, omdat het niet strookt met gemeentelijke rapport 'Groen, dus Vitaal'. Onwrikbaar tegenover de opposanten stond woningbouwvereniging Heuvelrug Wonen. Directeur Sleyfer vond dat er genoeg aan de wensen van de opposanten was tegemoet gekomen door het aantal woningen met drie omlaag te brengen. Onduidelijkheid bleef er over de rol van projectontwikkelaar Janssen de Jong, die aanvankelijk samen met de woningbouwvereniging optrok, maar zich later terugtrok. Een relativerende opmerking kwam er nog van BVH-raadscommissielid Verbeek, ooit wethouder van Driebergen. 'Tien jaar geleden hadden we in Driebergen een soortgelijke kwestie, op het Hoek-terrein. U wilt niet weten hoe groot de commotie was over de dichtheid van de bebouwing. Onacceptabel zou het zijn, maar uiteindelijk is iedereen tevreden. 
Volgende week nemen de politieke partijen hun standpunten in en zal blijken of het plan terug naar de tekentafel moet. Die kans bestaat, omdat ook coalitiepartij VVD al eerder heeft laten weten de dichtheid van de bebouwing veel te hoog te vinden.

 

Tifkfout, spelfout, dode link of alles fout? Mail naar Nieuwspost Heuvelrug voor correcties.

Heuvelrug

Felle oppositie tegen nieuwbouw Zonstraat

Bewoners van de Welgelenlaan zijn fel in hun oppositie tegen de nieuwbouwplannen aan de aanpalende Zonstraat. Ze willen dat het aantal woningen van 65 naar beneden wordt bijgesteld. In het oorspronkelijke plan uit 2003 stonden slechts 45 woningen ingetekend.

Continue reading “Felle oppositie tegen nieuwbouw Zonstraat”