Heuvelrug

Hoogenraad moet wijken voor ‘hoger belang’

Takel- bergings- en sleepbedrijf Hoogenraad kan beter verhuizen naar Veenendaal, denkt de meerderheid van de gemeenteraad. Ook op de een-na-laatste mogelijke vestigingsplaats is voor Hoogenraad geen plaats, omdat de gemeente daar met andere partners in zee wil.

Hoogenraad zoekt al jarenlang naar een groter bedrijfsterrein voor zijn almaar uitdijende bergingsbedrijf, maar tot dusver verliep die zoektocht zonder resultaat. Op een oud fabrieksterrein aan de Leersumse N226 (Maarsbergseweg) liep het bedrijf tegen een monumentenvergunning aan. Op het verlaten overslaggebied Opijnen, naast het Doornse gat, op een gewijzigd bestemmingsplan, terwijl een nieuw bedrijfsterrein in Maarsbergen al enige jaren op zich laat wachten. Afgelopen voorjaar vroeg Hoogenraad daarom voor de tweede maal aan de gemeente Heuvelrug hem een leegstaande boerderij naast de Driebergse oprit van de A12 te verkopen. Hij beloofde daarbij de boerderij in oude luister te herstellen en zorgvuldig met de omgeving -die de gemeente tot groene buffer heeft verklaard- om te gaan.
De gemeente heeft een half jaar gewikt en gewogen, maar wil de boerderij niet aan Hoogenraad verkopen. Gisteravond bleek dat de gemeente al enige tijd met andere partijen onderhandelt over een overname van de boerderij, als onderdeel van een groter plan voor het stationsgebied. Veel wilde wethouder Homan er in het openbaar niet over zeggen, wel dat er 'nu onderhandelingen gaande zijn met de provincie over schuiven in het stationsgebied. Ik realiseer me dat ik erg vaag ben, maar er wordt keihard aan gewerkt', aldus Homan, die dat plan vertrouwelijk wil houden, maar het wel vast van een 'hoger belang' noemde. Aannemelijk lijkt het dat de boerderij onderdeel moet gaan uitmaken van een ingewikkelde uitruil van gronden met de NS, de bedrijven rond het station en het antroposofische stichting de Reehorst, dat in samenwerking met de Triodosbank het congrescentrum Antropia en de andere faciliteiten op het landgoed verder wil ontwikkelen. Of en hoe het tegenover gelegen landgoed waar modebedrijf McGregor kantoor houdt daarmee te maken heeft, werd evenmin duidelijk. Het leidde in elk geval wel tot hoog oplopende woordenwisselingen in de gemeenteraad, vooral toen CDA-raadslid Van Steenderen aankondigde met een initiatiefvoorstel te komen waarmee Hoogenraad alsnog de boerderij zou kunnen overnemen van de gemeente, of tenminste tijdelijk zou kunnen huren. Homan drong er 'dringend' bij het CDA op aan niet met zo'n voorstel te komen, omdat het zijn onderhandelingen zou kunnen dwarsbomen. 'Als de ontwikkellingen doorgaan zoals gepland zullen we de boerderij onmiddelijk nodig hebben,' aldus een duidelijk geagiteerde Homan, die de gemeenteraad later op de avond achter gesloten deuren verder zou inlichten. 
Dat Van Steenderens initiatief voldoende gesteund zal worden lijkt niet het geval. Homan vindt in het stationsproject de drie coalitiepartijen D66, VVD en de combinatie PvdA/Groen Links stevig aan zijn zijde. De wethouder wil Hoogenraad overigens niet definitef de deur wijzen. Mocht de geheime plannenmakerij niet tot resultaat leiden, dan komt Hoogenraad alsnog in aanmerking als koper voor de boerderij. Bovendien ligt het bedrijventerrein in Maarsbergen in het verschiet, aldus Homan. De coalitiepartijen zeiden liever de klare wijn te schenken waar Hoogenraads inspreker eerder op de avond om vroeg. Volgens hen is het verstandiger als Hoogenraad uit gaat kijken naar bedrijfslocaties buiten de gemeente, zoals in Veenendaal. 'We draaien hier geen bedrijf de nek om,' aldus VVD-raadslid Van Lierop, 'want Hoogenraad kan zijn bedrijf daar best voortzetten.'

 

 

Tifkfout, spelfout, dode link of alles fout? 
Mail Nieuwspost Heuvelrug voor correcties en tips.