Heuvelrug

Wethouder wil biogasinstallatie

Nog voor de ‘bladcampagne’ komend najaar komt een eind aan de transporten van groenafval door het Driebergse woonwijkje aan de Meerkoet. Uiteindelijk moet alle groenafval vergast worden in een biogasinstallatie waavoor de wethouder de voormalige vuilinsbelt aan de Maarsbergse Sandenburgerlaan op het oog heeft. ‘Daarmee worden wij als gemeente CO2 neutraal. Dat past in ons streven de meest milieuvriendelijke gemeente van Nederland te worden.’

Voorlopig echter wordt het groefafval nog niet erg vriendelijk verwerkt. In het vroege voorjaar klonk luid protest vanaf het Driebergse nieuwbouwstraatje de Meerkoet, waardoor dagelijks vele kleine vrachtwagentjes met groenafval van de hele Heuvelrug rijden, om dat op een terrein achter de wijk te dumpen. Grotere vrachtwagens komen het verzamelde afval op gezette tijden halen om het definitief af te voeren naar verwerkingsbedrijven buiten de gemeente.

Hierbij rijden de wagens niet alleen door de woonwijk, maar ook nog zo goed als dwars over een speelterreintje, een situatie die wethouder Homan in maart onacceptabel noemde. Hij beloofde de bewoners een oplossing voor het einde van het jaar.

Homans ambtenaren hebben afgelopen zomer een lijstje opgesteld van vijf mogelijke tijdelijke locaties, vooruitlopend op een definitieve oplossing voor het groenafval van de gemeente. Drie van de vijf zijn intussen alweer naar de prullenbak verwezen, over blijven de Burgwal in Amerongen en de oude vuilnisbelt van Maarsbergen. Meest kansrijk als definitieve locatie – en daarmee ook als tijdelijke locatie- is de voormalige stortplaats van Maarsbergen, aan de Sandenburgerlaan richting Doorn. Die stortplaats is al jaren geleden gesloten en lekvrij afgedekt, maar ligt mooi centraal in de gemeente. Hierdoor zouden de verkeersbewegingen van de afvalwagentjes tot een minimum beperkt kunnen worden, helemaal als het afval ook niet meer afgevoerd hoeft te worden, zoals Homan voor ogen heeft. ‘Het zou een definitieve locatie kunen zijn, denk ik. Dat gaan we verder onderzoeken. We willen daar eigenlijk een lokale energiecentrale neerzetten, een biogasinstallatie. Onze gemeente heeft zo verschrikkelijk veel snoeihout en groenafval dat we daar genoeg energie voor de eigen organisatie zouden kunnen opwekken’.
Of de Sandenburgerlaan ook als tijdelijke locatie zal worden gebruikt is nog onduidelijk. Afgelopen week beloofde Homan zijn raadscommissie Ruimte nogmaals dat het huidige terrein achter de Meerkoet nog voor de bladcampagne van dit najaar gesloten zal worden. Vanuit de commissie klonk naast steun voor Homans plannen ook kritiek.

Ronduit boos was de commissie dat de wethouder ondanks de dringende oproep dat vooral niet te doen, toch weer het Opijnenterrein, een voormalig transportoverslagterrein in de bossen langs de N225, als mogelijkheid op het lijstje had gezet.

Homan zei te begrijpen dat de commissie zich gepasseerd voelde, maar vond dat hij wel naar alle mogelijkheden moest kijken, omdat de gemeente anders wellicht kansen zou missen. ‘Maar ik heb u gehoord en begrepen, door het Opijnenterrein zetten we nu een streep.’ Inbegrepen in de mogelijkheden is overigens ook het afvoeren naar verwerkinsgbedrijven buiten de gemeente, iets waar SGP-raadslid Boonzaaijer erg voor is: ‘Waarom zelf iets ontwikkelen terwijl we ’t gewoon naar de erkende verwerker kunnen brengen,’ aldus Boonzaaijer, die suggereerde dat het verzamelen ook op de nieuwe gemeentewerf in Doorn kan plaatsvinden. Hierna ontspon zich een welles-nietes discussie tussen Homan en Boonzaaijer over de hoeveelheid groenafval en de manier van afvoeren, die beeindigd werd door D66-commissielid Fichtinger, die stelde dat ‘we hier niet moeten gaan discussieren over wat voor autootjes de wethouder moet gebruiken.’