Heuvelrug

Gemeente overweegt betaald parkeren

De gemeente Heuvelrug studeert op het invoeren van betaald parkeren bij NS-station Driebergen-Zeist en in de oude dorpskern van Amerongen. De rioolbelasting gaat €50 omhoog. En er wordt onderzocht of Doornse winkeliers verplicht moeten deelnemen in een 'bedrijveninvesteringszone'.

De Heuvelrug kent in haar uiterste noordoosthoek met het Henschotermeer al een plek waar betaald parkeren is ingevoerd. Daarbij komt mogelijk een nieuw aan te leggen parkeerterrein bij het NS-station Driebergen-Zeist, waarover later dit jaar duidelijkheid komt. Om het regelmatig met autoverkeer vastlopende oude dorp van Amerongen te ontlasten studeert de gemeente bovendien op een nieuw Amerongs parkeerregime. Dat zou bestaan uit een vergunningenstelsel, gekoppeld aan een particulier uit te baten terrein voor betaald parkeren, aldus wethouder Homan bij de behandeling van de nota 'lokale heffingen'.
Een andere nieuwe heffing die de gemeente overweegt is een BIZ: een bedrijfsinvesteringszone. Binnen die zone -meestal een winkelgebied- worden de gebruikers van niet-woningen verplicht deel te nemen aan een BIZ-fonds. Dat fonds maakt de gemeente integraal over aan een ondernemersvereniging, die daarmee de zone opknapt, feestelijk verlicht of van bloembakken voorziet. Ondernemersverenigingen hebben in toenemende mate last van winkeliers die niet vrijwillig deelnemen, maar wel de vruchten plukken, aldus Han Roeten, die namens de Driebergse ondernemersvereninging ODC  kwam inspreken op de nota. De gemeente gaat nu eerst in Doorn kijken of er voldoende draagvlak bestaat voor een BIZ.
Door de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van het rioolstelsel zal de rioolbelasting volgend jaar met €50 stijgen. Overigens is het gemeentelijke rioolplan door de provincie als 'het beste rioolplan uit de geschiedenis beoordeeld,' aldus wethouder Homan.
Vanwege de verwachte waardedaling van de huizen zal het OZB-tarief ter compensatie volgend jaar iets stijgen, zonder dat dat een lastenverzwaring mag opleveren. Als de waardedaling groter is dan het landelijk gemiddelde kan de gemeente mogelijk een hogere algemene uitkering van het rijk tegemoet zien.