Driebergen

Zonstraatplan ongewijzigd vastgesteld

De bouw van 65 woningen rond de Zonstraat gaat gewoon door. De VVD wilde er 14 woningen afhalen, maar kreeg daarvoor geen steun. Wel hoon.

Aan de Driebergse Zonstraat moeten 24 oude woningen plus een aantal bedrijfspanden wijken voor een nieuwbouwwijkje met 47 sociale woningen en 18 woningen in de vrije sector. Omdat de woningdichtheid hiermee naar onaanvaardbare hoogte zou stijgen, bestaat er in de straten rondom -en met name in de Welgelenlaan- grote weerstand tegen het plan. De VVD-fractie steunt de omwonenden al enige tijd in hun oppositie. VVD-raadslid Van der Zee noemde het plan eerder deze maand zelfs al een 'betondorp' dat mogelijk zou uitgroeien tot een 'vogelaarwijk' en kondigde daarom aan met een amendement op het bestemmingsplan te komen. Dat amendement bestond uiteindelijk uit het wegstrepen van 9 grondgebonden woningen uit het plan, om de dichtheid van het geheel te verlagen. Verder zou er een bouwlaag van het appartementencompex moeten verdwijnen, waardoor nog eens 5 woningen zouden komen te vervallen. 
Van der Zee ontving voor zijn plan weinig steun, wel hoon. CDA-raadslid Veldhuizen verbaasde zich over de 'hobby' van Van der Zee, en zei grote moeite te hebben met de gedetailleerde behandeling van het plan in zo'n laat stadium. Andere partijen toonden zich net zo verbaasd, omdat het inbreidingsplan nota bene in 2009 onder een VVD-wethouder is opgesteld. D66-raadslid Kamp haalde na een ruim uur soebatten over het plan een uitspraak van oud PvdA-coryfee Jan Schaeffer aan: 'In geklets kun je niet wonen'. Overigens haalde Kamp zich nog wel de wrevel van SGP-raadslid Boonzaaijer op zijn hals, omdat hij in een eerder stadium had laten doorschemeren met iets minder woningen in te kunnen stemmen om het plan meer draagvlak te geven, maar daar nu ineens niets meer over liet horen. 
Wethouder Verhoef was kort en zuinig in zijn reactie. Volgens hem vallen de door de VVD voorgestelde wijzigingen volledig buiten de kaders die eerder zijn vastgesteld. Mocht het amendement worden aangenmen, dan zou het mes zo diep in het plan gezet worden dat het opnieuw in procedure genomen moet worden, met opnieuw jaren vertraging als gevolg.
De enige fractie die bij de wethouder nog wel iets voor elkaar kreeg was de CDA, dat beperkingen op het gebied van mantelzorg geschrapt wilde zien uit het plan. Alle raadsleden steunden het CDA-voorstel.