Doorn

B&W Heuvelrug strijdbaar naar Den Haag, voor marinierskazerne

marinierskazerne

Burgemeester Naafs en wethouder Pamboer reizen maandagochtend af naar Den Haag voor het volgende bedrijf in de strijd om behoud van de Doornse marinierskazerne. Ze hopen het tij nog te kunnen keren.

Begin september verschenen de eerste berichten over een onderzoek dat minister van defensie Hillen laat uitvoeren naar het verplaatsen van een deel van de activiteiten van de Doornse Van Braam Houckgeestkazerne naar Vlissingen.

Tegelijkertijd sijpelden geruchten door dat Vlissingen zich opmaakt voor de bouw van een nieuw defensiecomplex. Daar zou niet slechts een deel, maar zouden alle Doornse activiteiten in onder gebracht worden. Dat zou sluiting van de Doornse kazerne tot gevolg hebben.

Vorige week stuurde een verontruste burgemeester Naafs al een brief richting Den Haag, met als strekking de niet correcte wijze waarop de procedure tot dusver is verlopen, de verstrekkende economische en sociale gevolgen voor de gemeente Heuvelrug bij sluiting en de hoge maatschappelijke kosten van de mogelijke verplaatsing voor heel Nederland.

Inmiddels vraagt Naafs zich af of de uitkomst van het onderzoek van de minister van defensie niet al vast staat. ‘Dat vind ik niet zo netjes. En ik begrijp het ook niet. Vlissingen ligt erg decentraal. De mariniers oefenen in het oosten van Nederland, dan zouden ze tweeënhalf uur moeten reizen voor een oefening.’

Mariniers gebruiken voor een duurloop ook de Heuvelrugse fietspaden

Ook zal Naafs bestrijden dat er gebrek aan ruimte is voor uitbreiding rond de kazerne, een van de door defensie genoemde redenen voor verhuizing. ‘Er ligt nog twaalfduizend vierkante meter. Daar kunnen ze voorlopig wel mee uit de voeten. En als er een probleem zou zijn zeg ik: leg het ons voor.’

Persconferentie van wethouder Pamboer (l) en burgemeester Naafs

Hoofdlijn van zijn betoog zal echter zijn het argument dat de overheid in een tijd van bezuinigingen niet zomaar €100 tot €150 miljoen moet uitgeven, terwijl de accommodaties in Doorn nog prima functioneren. Naafs noemt de manier van bezuinigen van Hillen ‘rucksichtlos’.

Naafs wordt daarin gesteund door zijn wethouder economische zaken Pamboer, die ook het gevoel heeft dat een beslissing al is genomen: ‘Aanvankelijk was onze houding: onderzoek het maar. Nu denk ik: het is al voorgekookt. Wij krijgen maandag een paar minuten, terwijl de Zeeuwen een aparte sessie krijgen.’

Pamboer (m) en zijn collega’ s Verhoef (l) en Homan peinzend over de marinierskazerne

Volgens Naafs zijn al verschillende kamerleden benaderd door de Zeeuwse lobby, en wordt het voor de gemeente Heuvelrug nu hoog tijd ook te gaan lobbyen. Vorige week riep hij zijn raadsleden al op alles te doen om de kazerne voor de gemeente te behouden, waarop een ondersteunende motie volgde. Naafs: ‘Je proeft dat de buitenwereld zegt: Goh, goed dat je dit doet. We hoorden maar niets van jullie. Nee, wij hopen de zaak echt nog te kunnen keren.’

Ook wethouder Pamboer, die economische zaken in portefeuille heeft, zou een vertrek van de mariniers betreuren. ‘Er bestaat een hechte band tussen de bevolking van Doorn en de mariniers. Er werken hier 2000 man, als die vertrekken heeft dat een enorme impact. Niet alleen economisch, maar ook op sociaal gebied.’

Volgens Pamboer heeft de korpsleiding van de mariniers laten weten ‘geen behoefte te hebben’ aan een verhuizing, maar kunnen de mariniers gezien hun positie in de krijgsmacht niet in het gemeentefront meestrijden. Wel is gezegd dat veel van de meer ervaren mariniers niet zullen meeverhuizen, omdat ze geen zin hebben in een weekendhuwelijk.

Burgemeester Naafs en zijn wethouder Pamboer tijdens een persgsprek

De Doornse ondernemersvereniging heeft de gemeente expliciet gevraagd ‘alles te doen’ om verhuizing tegen te gaan. Pamboer heeft het mogelijke verlies voor Doorn nog niet gekapitaliseerd, net zomin als hij weet welk deel van mariniers precies in Doorn woont. ‘We hebben het wel gevraagd aan commandant Verbaan, maar die had zulke cijfers niet paraat.’ Pamboer en Naafs denken overigens niet dat precieze cijfers in deze fase van belang zijn. Naafs: ‘De hoofdboodschap is dat we gewoon niet willen dat ze weggaan.’

Een eventueel vertrek van de mariniers zou Doorn en de Heuvelrug wel kansen bieden, maar dat zijn geen kansen van vergelijkbare orde, denkt Pamboer: ‘Dat zou slechts om een fractie gaan van de werkgelegenheid die de kazerne nu biedt. Bovendien heeft deze grond een militaire bestemming en kunnen we die niet zomaar wijzigen. Trouwens, wie zegt dat we er woonbestemming van zouden willen maken? Misschien willen we het wel een groene bestemming geven.’

Kijk live mee, maandag 10.00 uur

Tifkfout, spelfout, dode link of alles fout? 
Mail Nieuwspost Heuvelrug voor correcties en tips.