Doorn

Verhuizing kazerne ‘nog lang niet beklonken’

De vaste kamercommissie defensie is verbaasd dat de gemeente Heuvelrug eind augustus pas op de hoogte was van de dreigende verhuizing van de marinierskazerne. De gemeente Amsterdam wil graag de kazerne in hartje stad inleveren, vooral als kazernes zoals in Doorn daarmee kunnen blijven bestaan. Volgens de Zeeuwse Commissaris der Koningin Peijs is er nog helemaal niets beklonken.

Burgemeester Naafs sprak vanochtend voor een gehoor van zes Tweede Kamerleden opnieuw zijn verbazing uit over de gevolgde procedure door de minister van defensie, die eind augustus bekend maakte een onderzoek te doen naar de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Naafs zei het gevoel te hebben dat verschillende zaken rond de verplaatsing al zijn beklonken. 'En hoe zinvol is een onderzoek als de uitkomsten al vast staan,' aldus Naafs. Commissielid Eijsink vroeg zich af hoe het kon dat Naafs al die maanden niets wist, terwijl 'op 8 april al duidelijk was dat donkere wolken zich samenpakten' boven alle defensieonderdelen. Steun kreeg Naafs van zijn collega Schuiling van Den Helder, dat niet bedreigd wordt met sluiting, maar wel met onzekere tijden. Volgens Schuiling kwam de mededeling over het onderzoek ook in Den Helder aan 'als een donderslag bij heldere hemel'.
Volgens Commissaris der Koningin Peijs, die een uur later kwam inspreken, staat er nog niets vast rond de verhuizing. 'Ik heb het vorig jaar met Hillen kort gehad over de vele rijksdiensten die uit Zeeland vertrekken of al vertrokken zijn. Maanden later belde Hillen met de vraag: kunnen jullie iets voor me betekenen. Ik heb daar meteen ja op gezegd. We hebben hier vijftig, zestig hectare klaar liggen, die kunnen we bouwrijp maken. Maar we zijn pas twee weken geleden echt met dit onderzoek begonnen. Er is nog helemaal niets beklonken.'

Commisssielid Eijsink toonde zich verder verbaasd over het gebrek aan harde gegevens in de brief van Naafs. 'Ik zie geen kostenplaatje, geen financiele gegevens. We horen ook graag een oplossing, anders komen we hier niet verder.' Andere commissieleden vroegen zich af waarom de visies van minister Hillen en burgemeester Naafs over de mogelijkheden tot uitbreiding van de Doornse kazerne zo verschillen. Volgens Hillen zijn die mogelijkheden beperkt, omdat het grootste deel van het terrein uit bos bestaat. Volgens Naafs zijn de mogelijkheden voldoende, en heeft de lokale korpsleiding dat ook bevestigd. Naafs vroeg de commissie of de gemeente Heuvelrug ook zitting kan nemen in de onderzoeksgroep, om de gegevens die ter tafel komen aan te kunnen vullen. De Amsterdamse wethouder Van Poelgeest tenslotte kwam de commissie vertellen blij te zijn over het mogelijke vertrek van de Amsterdamse marinekazerne, pal naast het Centraal Station. 'Dat schept mogelijkheden voor herontwikkeling van dit gesloten stukje stad. We voelen dus geen pijn zoals de anderen, maar zien juist kansen om extra kwaliteiten de stad in te brengen. En we vinden het al helemaal niet erg om taken af te stoten als we daarmee anderen kunnen helpen hun vestigingen te behouden, zoals op de Utrechtse Heuvelrug.'

Kijk debat later na, op debat gemist.