Driebergen

Busbaan wijkt voor tweede rijbaan

De drukke Driebergse verkeersader Hoofdstraat krijgt er een stukje extra rijbaan bij, tussen het viaduct en Nijendal. Een geplande busbaan zal er voor moeten wijken.

Betrekkelijk laat, noemden raadsleden het voorstel €200.000 uit te trekken voor een een stuk van amper tweehonderd meter extra rijbaan op de N225. Wethouder Homan zei dat het voorstel juist nu komt, omdat nu pas duidelijk is hoe de op- en afritten van en naar de A12 er uit zullen komen te zien. Omdat projectbureau 'Poort van Bunnik' beloofd heeft het onderliggende wegennet in oorspronkelijk staat te zullen achterlaten zal de gemeente zelf geld moeten uittrekken voorde extra rijbaan, zegt Homan. 
In het oorspronkelijke plan stond een busbaan ingetekend tussen viaduct en Niijendal. Maar die zou in de weg komen te liggen van een eigen stoplichtinstallatie die de KLPD graag wil aanleggen. Volgens wethouder Homan ging het bij de busbaan slechts om een 'verlengde bushalte' en zal de verloren tijdswinst van de bus niet significant zijn. Daarom zal de busbaan wijken voor tweehonderd meter extra rijstrook, die de congestie op dit drukke stuk wellicht doet afnemen. Ook zullen de verkeerslichten opnieuw moeten worden ingesteld, wat komt op een bedrag van nog eens €70.000, waarvan €20.000 uit een bestaand potje komt. De totale extra investering komt daarmee op €250.000. Of de geplande busbaan ook zoveel had gekost is onbekend. 
Op een vraag van D66-raadslid Kamp of busmaatschappij Connexxion wel bij dit besluit is betrokken moest Homan ontkennend antwoorden. 'Maar,'zei Homan, 'Connexxion was ook bij het oorspronkelijke plan niet betrokken.' Overigens worden de lijnen van busmaatschappij Connexxion vanaf eind volgend jaar ingevuld door Q-buzz.