Doorn

Mariniers willen niet weg UPDATE: Kans op verhuizing groot

Defensie wil geen gegevens over de Van Braam Houckgeestkazerne vrijgeven, omdat dat mogelijk onrust kan veroorzaken. Het personeel in Doorn mag de pers niet meer te woord staan, maar laat doorschemeren een verhuizing niet te zien zitten. 
UPDATE: Vakbondsman Van den Burg denkt dat verhuizing niet meer van tafel gaat.

Uit het wachthuisje komt een blauwgeklede marinier me monter tegemoet gelopen. Security, staat er op een band rond zijn rechterarm. 'Ik zal even bellen,' antwoordt de marinier op mijn vraag of ik iets mag vragen en pakt zijn smartfoon. 

'Hallo? Ja, we moesten u bellen als er iemand met fototoestel voor de poort staat, die dingen wil vragen over de verhuizing. Nou, die staat er. Ja?…euhm..waar was u ook weer van? …. hij is van Heuvelrug Nieuwspost.'

Ik krijg de telefoon in de handen gedrukt. 'Met kapitein Van Zwet. U wilde iets weten. Luister, ik zit hier net aan de warme maaltijd. Als ik wegloop wordt die koud. Geef me vijf minuten, dan ben ik bij u.'

Ik geef de telefoon terug aan de marinier. 
'Je mag denk ik niets zeggen, dus ik zal verder niets vragen,' zeg ik. 
'Ik zeg niks,' zegt de marinier, maar dat doet hij juist wel. 'Wat wil je weten? Ik zie het niet zitten die verhuizing. Ik woon hier. Maar dat geldt niet voor iedereen,' en knikt op een collega in groene camouflagekleding, die net richting de parkeerplaats loopt. 'Als je het die groene jongens vraagt zul je misschien wel iets anders horen.'

Dan komt kapitein Van Zwet aangelopen, in groen camouflagepak. 'Luister, u stuurt me vandaaag een lijstje vragen. Die bespreek ik met de commandant en met Den Haag, en dan maken we morgen een afspraak. Hier op bureau. Tot morgen.'

Later ontvang ik een email, met een verwijzing naar de woordvoering in Den Haag. Woordvoerder Sonneveld laat echter weten geen mededelingen te willen doen. 'Er loopt een onderzoek naar de best mogelijke optie voor de marinierskazerne. Zolang dat onderzoek gaan we er niet op in, omdat het mogelijk onrust kan veroorzaken.' Ik opper dat mijn vragen voor het grootste deel gaan over feitelijkheden, zoals het precieze aantal personeelsleden, de verdeling groen-blauw, het aantal personeelsleden dat in de gemeente woont. 'We hebben hier een bureau vol vragen liggen, daar moeten we uit kiezen. Ik zal achterhalen hoeveel personeelsleden Doorn heeft, maar verder laat ik niets voor u uitzoeken.'

Volgens eerdere mededelingen van defensie werken er in Doorn 'om en nabij duizend mensen'. Burgemeester Naafs vertelde de vaste kamercommissie defensie afgelopen maandag dat er 1200 van die 2000 in de gemeente Heuvelrug wonen. 


UPDATE 12/10/11 22.54:
Volgens Wim van den Burg van de Algemene Federatie Militair Personeel (vakbond AFMP) is de kans groot dat de verhuizing definitief is, alle actie voor behoud van de kazerne in Doorn ten spijt: 'Ik denk dat het nu te laat is. De ervaring leert dat meestal als zo'n besluit gevallen is, dat niet meer wordt teruggedraaid.' Van den Burg noemt de aanloop naar het besluit een verplaatsing van de kazerne te onderzoeken 'nogal schimmig'. 'In de oorspronkelijke plannen stond niets over Doorn. Maar een aantal burgemeesters en commissarissen van andere gemeenten en provincies met bases en kazernes hebben direct na het verschijnen van de bezuinigingsplannen hun conclusies getrokken en zijn meteen aan de slag gegaan met lobbyen. Daarom moest de minister een move maken en heeft hij zijn ambtenaren gevraagd naar alternatieven. Dat zijn Doorn en Weert geworden. Dat kwam redelijk uit de lucht vallen.'

Volgens Van den Burg zullen de meningen over de verhuizing onder het Doornse personeel verdeeld zijn. Het kader en het ondersteunend personeel zal er 'niet om staan te springen', terwijl de jongere militairen, en met name de vlootmensen- die minder aan Doorn gebonden zijn- ook de voordelen van een verhuizing inzien. 'Om operationele redenen kun je de voordelen van een verhuizing wel zien. Je kan daar alles nieuw realiseren. Terwijl Doorn toch redelijk verouderd is. Van die oude gebouwen ben je dan meteen af.' De vakbond zelf juicht het behoud van de kazerne overigens toe. 'We zijn niet voor concentratie van taken. Je ziet dat het ook problemen oplevert, zoals de geluidsoverlast in Gilze Rijen. Wij zien de lusten en de lasten liever gelijkelijk over het land verdeeld.' 

De vakbond is nog niet benaderd door personeel van de Doornse kazerne, maar zal achter het personeel gaan staan mocht dat verzoek komen. Mochten de plannen inderdaad doorgaan zal de verhuizing voor 2016 voltooid zijn. Volgens Van den Burg doet de gemeente er daarom verstandig aan vast na te denken over de toekomst van het complex. 'Ze kunnen natuurlijk proberen de verhuizing tegen te houden, maar ik zou hen adviseren toch vooral vast te kijken naar mogelijke alternatieven.'

UPDATE 13/10/11 08.31: 
De lokale perswoordvoering in Doorn laat donderdagochtend alsnog weten dat er circa 2200 mensen werken op de marinierskazerne. Van hen wonen er ongeveer 720 in de gemeente Heuvelrug. Verder is het niet zo dat er alleen in het oosten des lands wordt geoefend, dat kan ook in Brabant of Limburg gebeuren.

(Misschien later nog meer. Zie hieronder.)
Tifkfout, spelfout, dode link of alles fout? 
Mail Nieuwspost Heuvelrug voor correcties en tips.