Heuvelrug

Bladverwerker komt blad zelf ophalen

Het bedrijf dat het bladafval voor de gemeente Heuvelrug verwerkt komt dat bladafval de komende maanden zelf van de straten ophalen. De opslaglocatie Meerkoet zal daardoor minder belast worden. Op korte termijn moeten twee nog onbekende locaties de Meerkoet tijdelijk vervangen. Op de lange termijn kijkt de gemeente nog steeds naar een definitieve locatie met biogasinstallatie.

Wethouder Homan beloofde de bewoners van het Driebergse straatje Meerkoet in het voorjaar een oplossing voor het einde van dit jaar, nadat zij in de lokale media hun ongenoegen hadden geuit over de verkeersoverlast in hun straat. Omdat achter hun straat een opslagplaats ligt voor gemeentelijk groenafval reden er regelmatig gemeentewagens die dat afval kwamen brengen door hun straat, en iets minder frequent enorme vrachtwagens die dat afval weer kwamen halen om elders te verwerken. Dat is inmiddels flink afgenomen, zegt wethouder Homan. 'We gaan onze beloftes waarmaken. Er komt daar nu nog wel wat verkeer, maar het is niet veel meer. Na 1 januari zullen we de Meerkoet helemaal niet meer gebruiken.' De bergen bladafval die de gemeente de komende maanden verzamelt en van bewoners krijgt aangeboden zullen door het verwerkingsbedrijf direct vanuit de straten worden afgevoerd, in samenwerking met de gemeente. Bewoners hoeven daarbij niet bang te zijn voor enorme bergen blad en zware vrachtwagens door hun straten en lanen, zegt Homan. 'We verzamelden al in bergen, dat worden nu echt geen bergen van zes meter hoog. Het bedrijf gebruikt daarbij vergelijkbare wagens als wijzelf gebruiken. Hooguit dat er af en toe een aanhanger achter hangt,' aldus Homan. Op korte termijn zullen twee tijdelijke opslaglocaties de Meerkoet vervangen. Waar die locaties zich precies bevinden wil Homan pas over twee, drie weken bekend maken. 'We kijken nu nog naar vier locaties, daar blijven er twee van over. Dat zullen locaties buiten de bebouwde omgeving zijn, zodat er geen overlast zal ontstaan.' Over twee jaar wil Homan een nieuwe definitieve locatie in gebruik nemen, compleet met biogasinstallatie. Daarmee kan de gemeente het groenafval zelf verwerken, met de opbrengst zou het zichzelf van energie kunnen voorzien. Over die locatie doet de gemeente al een aantal maanden onderzoek, maar dat onderzoek heeft volgens Homan nog geen nieuwe resultaten opgeleverd.

%d bloggers liken dit: