Doorn

B&W nog bozer op Hillen

In een emotionele brief aan de Tweede Kamer verwijten burgemeester Naafs en wethouder Pamboer defensieminister Hillen onzorgvuldig en onjuist handelen in het onderzoek naar de verplaatsing van de Doornse marinierskazerne. Volgens B&W zijn gemaakte afspraken ‘met voeten getreden’.

Afgelopen dinsdag waren Naafs en Pamboer te gast bij de Tweede Kamercommissie defensie, ditmaal voor  Hillens antwoorden op de vragen en opmerkingen die burgemeester Naafs de commissie in oktober stelde. De burgemeester lichtte daar toen de ‘verbazing en (het) ongenoegen’ toe, die de gemeente Heuvelrug eerder al in een brief had geuit. Naafs en Pamboer waren boos dat minister Hillen zonder hun medeweten onderzoek deed naar verplaatsing van de Doornse Van Braam Houckgeestekazerne naar Zeeland. Dat onderzoek zou in de gemeente Heuvelrug hebben geleid tot een ‘algemene reactie van ongeloof en verbijstering’.

In een verse brief tonen Naafs en Pamboer zich nog kwader dan in oktober. B&W laten weten nu ‘boos en verbijsterd’ te zijn, met name omdat de minister in zijn beantwoording ‘vaag en tegenstrijdig’ zou zijn geweest. Volgens Naafs en Pamboer zou de minister hen eerder hebben toegezegd Doorn en Zeeland via een ‘pad van gelijkwaardig onderzoek’ te vergelijken en gezamenlijk door te rekenen. Die toezegging ontkende minister Hillen dinsdag, wat vervolgens opnieuw leidde tot verbijstering bij Naafs en Pamboer. Die verbijstering werd -zegt de brief- door ‘meerdere (Haagse) fracties’ gedeeld.

Wel mag de gemeente Heuvelrug van de minister een alternatief plan indienen. Hoewel Naafs en Pamboer het niet fair vinden de verantwoordelijkheid voor een alternatieve oplossing geheel bij de gemeente Heuvelrug neer te leggen, wordt wel een ‘factsheet’ aangekondigd, waaruit zou blijken dat Doorn een uitstekend alternatief is voor Zeeland, ‘met naar het zich laat aanzien veel lagere investeringsbehoefte.’ Komende maandag komen B&W pas met dit factsheet naar buiten. Wel laten B&W al doorschemeren dat in hun alternatief ‘enkele logische elementen elders ondergebracht worden’.

Lees hier de volledige brief van B&W

Tifkfout, spelfout, dode link of alles fout? 
Mail Nieuwspost Heuvelrug voor correcties en tips.