Heuvelrug

D66 en PvdA steunen Naafs en Pamboer.

Burgemeester Naafs en wethouder Pamboer krijgen in hun strijd voor behoud van de marinekazerne steun van D66 en PvdA, die vanmiddag een motie indienen waarin de minister wordt opgeroepen een gelijkwaardige afweging te maken. De VVD steunt de motie niet. Volgens VVD-kamerlid Bosman moeten B&W opschieten met hun onderzoek, en zich daarbij juist niet met Zeeland vergelijken. 'Richt je op je eigen plussen en minnen.'

Burgemeester Naafs en wethouder Pamboer denken de verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne naar Vlissingen nog te kunnen voorkomen. Burgemeester Naafs meldde  afgelopen maandag al dat er 'fulltime gelobbyd wordt' om de minister tot een eerlijke afweging te dwingen. 'Blijkbaar hebben we beet, ' zei Naafs. Volgens Naafs zouden D66 en PvdA een motie voorbereiden, een motie die mogelijk ook ondersteund ging worden door Naafs eigen VVD. 

De kamerleden Eijsink (PvdA) en Hachchi (D66) dienen vanmiddag even na 1700 uur inderdaad een motie in die de minister oproept tot een gelijkwaardige vergelijking te komen tussen Vlissingen en Doorn (zie onder). Reden voor de motie is volgens Eijsink de zwakke argumentatie van Hillen rond de verhuizing. Eijsink: 'Zowel de inhoudelijke als de financiele motivatie van de minister rond deze verhuizing is flinterdun. Er moet eerst een gedegen onderzoek liggen op grond waarvan je een beslissing kunt nemen. Pas dan kan de minister een beslissing nemen.'  Het gaat Eijsink overigens vooral om de procedure, niet om de inhoudelijke beslissing zelf. 'Wij zijn niet voor of tegen een locatie: Wij moeten kijken: wat levert het ons op.' Over de kans dat de verhuizing toch doorgaat kan Eijsink weinig zeggen: 'Dat kan. Als er toch een meerderheid voor is, dan kan ik daar niets tegen doen. '

Kamerlid Bosman (VVD) gaat de motie niet ondersteunen. Wel gaat de VVD een eigen motie indienen, samen met CDA-kamerlid Knops, waarin wordt opgeroepen om Weert en Doorn ruimte te bieden met een eigen onderzoek te komen. 'Ruimte voor een eigen onderzoek krijgen ze sowieso. U moet dit meer zien als een oproep aan andere gemeenten met kazernes om niet achterover te leunen. Anders reageren ze misschien te laat. Voor Doorn kwam het ook als een verrassing. Gemeenten moeten hierin pro-actiever zijn.' Dat onderzoek moet volgens Bosman voornamelijk gericht zijn op de plussen en minnen van de eigen locatie. 'Voor Doorn verandert onze motie niets aan de situatie. Voor hun onderzoek zijn ze zelf verantwoordelijk. Ze moeten zich daarbij niet richten op de ander, ze moeten zich niet blindstaren op Vlissingen, maar op hun eigen plussen en minnen.' Bosman raadt B&W ook aan met hun onderzoek 'op te schieten. Want Zeeland is volgens mij al klaar.' Argumenten dat de mariniers en de Doornse samenleving sterk met elkaar verweven zijn zullen daarbij weinig indruk maken, zegt Bosman. 'Het gaat primair om de operationele inzetbaarheid.' Om daar aan toe te voegen: 'Vlissingen was ook altijd een marinestad.'

 

Motie Eijsink/Hachchi:

constaterende, dat de kabinetsbezuinigingen op Defensie oplopen tot bijna een miljard euro, en dat in dat kader een herziening van de belegging van het vastgoed noodzakelijk is,
constaterende, dat op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn nieuwe investeringen nodig zijn in verband met druk op de kazerne, en dat Defensie onderzoek heeft gedaan naar mogelijkheden voor uitbreiding in Doorn in samenhang met Den Helder,
constaterende, dat het kabinet daarnaast begin september de “werkgroep Marinierskazerne Zeeland” heeft ingesteld, om de mogelijkheden te onderzoeken voor de bouw van een marinierskazerne in de provincie Zeeland, ter vervanging van de kazerne in Doorn en het Logistiek Complex Maartensdijk,
constaterende, dat het kabinet geen werkgroep heeft ingesteld om de uitbreidingsmogelijkheden in Doorn – al dan niet in samenhang met Den Helder –  te onderzoeken, terwijl zowel beide gemeenten als de provincies hebben aangegeven hier graag aan zouden meewerken,
overwegende, dat vanuit het perspectief van bezuinigingen en goed bestuur het wenselijk is om op basis van de feiten een objectieve vergelijking te maken welke locatie het beste voldoet aan de eisen,
verzoekt de regering naast de “werkgroep Marinierskazerne Zeeland” een werkgroep in te stellen voor onderzoek naar de kosten en baten van uitbreiding in Doorn – op zichzelf en in samenwerking met Den Helder – om de scenario’s objectief met elkaar te kunnen vergelijken,
en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi
Eijsink

%d bloggers liken dit: