Heuvelrug

D66 verbaasd over bereik minimabeleid

D66 is verbaasd dat de gemeente maar eenderde van de minima op de Heuvelrug weet te bereiken. Mochten er de komende periode toch meer minima gevonden worden, dan wil D66 het geld daarvoor uit de algemene middelen halen.

In de gemeente Heuvelrug wonen 1380 gezinnen die moeten rondkomen van minder dan 110% van de bijstandsnorm: de minima. De gemeente heeft voor hen een minimabeleid, met daarin potjes als bijzondere bijstand, kwijtschelding van heffingen en lokale belastingen en andere regelingen die er op gericht zijn minima te laten participeren in de samenleving. Een deel van de doelgroep weet de gemeenteloketten en minimaregelingen goed te vinden. In totaal 415 huishoudens maken van een of meer regelingen gebruik, waardoor het aantal aanvragen de afgelopen vier jaar van 1531 steeg naar 2190. 

Toch maken nog altijd 985 huishoudens van geen enkele regeling gebruik. Dat verbaast raadslid Eggink (D66): 'De gemeente bereikt slechts eenderde van de gezinnen. En dat is al jaren zo. Waarom is dat eigenlijk, worden de aanbevelingen dan niet uitgevoerd?' Volgens wethouder Van Oostrum zijn daar meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Voor sommigen zouden de regelingen te ingewikkeld zijn. Anderen willen gewoon niet, aldus Van Oostrum: 'Die mensen zijn er, die gewoon geen hulp willen accepteren.' 

Van Oostrum gaat met haar minimabeleid de komende jaren proberen 20% meer mensen te bereiken. Mocht dat lukken, dan wil raadslid Eggink het extra geld daarvoor uit de algemene middelen halen, en niet uit het potje van de wethouder sociale zaken zelf. Dat zou volgens Eggink te zeer ten koste zou gaan van andere sociale projecten. Eggink: 'Als u echt u best gaat doen om meer mensen te bereiken, kunt u het niet betalen.' Volgens Van Oostrum moet de gemeenteraad daar zelf over beslissen, wat volgens PvdA-raadslid Waaldijk neerkomt op een bevestiging. Waaldijk: 'Dan houden we ons aan het coalitieakkoord. Dus dan gelden de coalitieafspraken: een ruimer bereik betekent een ruimer budget.

Volgens de wethouder blijft het tekort voor het minimabeleid in 2011 overigens beperkt tot €35.000, in plaats van de verwachte €100.000, mede doordat de gemeente in de tweede helft van het jaar te maken kreeg met een daling van het aantal bijstandsgerechtigden. In 2012 gaat het budget wegens bezuinigingen terug van €866.000 naar €718.000. Omdat het minimabeleid een zogenaamde 'open einde regeling' is, kan dat nog oplopen, wat Van Oostrum ook verwacht. Van Oostrum: 'Maar er zijn ook ontwikkelingen in co-productie. Rijke mensen die zeggen: ik wil wat doen voor de minima. Het is zeker niet uitgesloten dat er aan die kant geld bijkomt. Kerken willen bijvoorbeeld helpen, met projecten als schuldhulpmaatje. Voor die samenwerking moeten we openstaan.' SP-raadslid Schiedon noemde dat een ouderwets uitgangspunt: 'Geld van filantropen en kerken, dat is toch iets van de twintiger jaren. Dat moeten we niet willen.'