Heuvelrug

Nieuwe bedrijfsterreinen in de wacht

Het bestuur van de provincie heeft de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen in de gehele provincie eventjes in de wacht gezet. De provincie vindt de verschillende plannen onvoldoende onderbouwd.

Het Utrechtse convenant bedrijventerreinen zou op 16 december plechtig ondertekend worden door provinciale en lokale bestuurders, maar die ondertekening is door de provincie even uitgesteld. In plaats daarvan krijgen de lokale bestuurders op 9 december van de provincie te horen waar het in hun plannen precies aan schort. Naar het zich laat aanzien hebben de plannen vooral te weinig rekening gehouden met de mogelijkheid tot herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen en is te snel en te weinig onderbouwd besloten tot de aanleg van nieuwe bedrijfsterreinen. Ook zou de vertraging te maken hebben met de verdeling van geld. De provincie wil graag dat de gemeentes die geen nieuw bedrijfsterrein mogen aanleggen delen in de winsten van gemeentes die wel nieuwe bedrijfsterreinen toegekend krijgen. 

De provincie staat naar eigen zeggen nog steeds 'vierkant achter de regio convenanten'. 'We staan met elkaar voor een grote uitdaging. We willen niet alleen nieuwe bedrijventerreinen, maar juist ook bestaande terreinen herstructureren. Dit is een uitdaging die we nog scherper met de regio's willen definieren. Daarom hebben wij de ondertekening een paar weken uitgesteld,' aldus de woordvoerder van gedeputeerde Krol. Wethouder Pamboer van de gemeente Heuvelrug heeft woorden van gelijke strekking: 'De gedeputeerden verwachten dat nog aanvullende afspraken in de regionale convenanten nodig zijn, zodat er meer garantie is dat de herstructureringsopgave inderdaad gehaald wordt.'

Het lokale bedrijfsleven heeft laten weten enigszins bezorgd te zijn over de vertraging. Ondernemers op de Utrechtse Heuvelrug klagen al lang dat ze onvoldoende ruimte, en soms zelfs tegenwerking ondervinden in hun zaken doen en bedrijfsvoering. Gerard Weck, accountmanager van de regionale Kamer van Koophandel, dringt daarom aan op snelheid en duidelijkheid: 'Dit maakt het bedrijfsleven kriegelig. Het bedrijfsleven kijkt op een afstandje toe, krijgt fragmentarisch iets te horen en begrijpt het niet. Maar bedrijven in de knel, en die zijn er, willen maar een ding: duidelijkheid, opdat ze de juiste investeringskeuzen maken.'