Heuvelrug

Van Oostrum bespaart fors op taxibusje

Wethouder Van Oostrum is er dit jaar al in geslaagd €70.000 te besparen op het vervoer van kinderen naar speciaal onderwijs. Van Oostrum gaat komend jaar verder bezuinigen op deze post.

De nieuwe regeling leerlingenvervoer, van kracht geworden in juni 2011, is aanmerkelijk zuiniger in het verstrekken van vergoedingen dan de vorige. Volgens wethouder Van Oostrum probeert de gemeente met de nieuwe regeling 'zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. Ook kinderen met een beperking willen, waar dit mogelijk is, uiteindelijk zelfstandig leren reizen.' 
Achterliggende opdracht van de wethouder is het collegeprogramma, waarin is opgenomen dat fors op het leerlingenvervoer moet worden bezuinigd: € 146.000 in 2012 en € 150.000 structureel vanaf 2013. 

Inmiddels heeft wethouder Van Oostrum ook voor 2011 al €70.000 aan besparingen kunnen inboeken, voornamelijk omdat de eisen voor vergoedingen flink zijn opgeschroefd. Zo worden kinderen vanaf groep 8 geacht zelf te kunnen reizen en is de fietsafstand waaronder vergoedingen worden verstrekt verhoogd naar 12 kilometer, een redelijke en volgens Van Oostrum 'gezonde' fietsafstand. Het totaal aantal leerlingen dat gebruik maakt van (dure) taxibusjes is zo teruggebracht van 184 in 2010 naar 146 in 2011, waarvan 78 leerlingen bovendien een eigen bijdrage betalen. CU-commissielid Van Wijnen zei geschrokken te zijn omdat achteraf uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat aan 21 gehandicapte kinderen ten onrechte geen vergoeding voor een taxibusje is toegekend. 'We hebben toch uitgebreid hierover gesproken en gewaarschuwd dat het zo niet zou kunnen.' Volgens wethouder Van Oostrum heeft de gemeente de zaak juist goed ingeschat. 'Wij hebben gezegd: alleen bij twijfel medisch advies aanvragen. Hieruit blijkt dat we aan de juiste zaken twijfelen.' 

Overigens gaat Van Oostrum de regeling nog verder aanscherpen. Het lopen naar bushaltes wordt niet meer meegerekend in de reisnorm van anderhalf uur, de ondergrens voor het verstrekken van een taxi-busje. Hierdoor zal een aantal kinderen voortaan met het openbaar vervoer moeten reizen en niet meer met het gemeentelijk taxi-busje. Van Oostrum heeft van de gemeenteraad weinig tegenstand te duchten. Alleen CU-commissielid Van Wijnen -daarin gesteund door de SP- zei te hopen dat de bezuiniging van 70.000 vast afgetrokken kan worden voor de opgaaf voor 2012. Van Oostrum moest haar hierin teleurstellen: 'Het gaat eigenlijk wonderwel heel erg goed, terwijl sommige maatregelen nog niet helemaal worden uitgevoerd. We hadden op deze €70.000 nog niet gerekend, maar kunnen dit niet doorschuiven naar 2012.' Wel zegde Van Oostrum toe dat de bezuiniging 'ten goede komt aan andere zaken binnen mijn budget'.