Heuvelrug

Provincie wil GUH onder curatele plaatsen

Provinciaal gedeputeerde Van Lunteren is van plan de begroting 2012 van de gemeente Utrechste heuvelrug af te keuren en de gemeente onder curatele te plaatsen. De begroting mist evenwicht, realiteitswaarde en is niet plausibel en structureel, vinden de provinciale accountants. Volgende week vindt overleg plaats tussen provincie en gemeente.

Volgens de provinciale accountants zijn er substantiele begrotingstekorten te verwachten in de komende jaren, oplopend tot 6,5 miljoen in 2015. De accountants verwachten daarnaast nog extra tekorten bij wegenbeheer, het onderhoud van gebouwen en in de exploitatie van de cultuurhuizen. De kerntakendiscussie -die vanavond moet worden gehouden- levert volgens de provincie te weinig op om de te verwachte tekorten te dekken.

Voordat de provincie definitief overgaat tot afkeuring en curatelestelling krijgt de gemeente de kans de begroting alsnog op orde te krijgen. Op 21 december volgt bestuurlijk overleg tussen gemeente en provincie.

Vanavond staat in Doorn de bewuste kerntakendiscussie op de agenda. Volgens een voorlichter van de gemeente gaat die discussie gewoon door. 'Zo'n vaart loopt het niet. Juist door die kerntakendiscussie zijn bepaalde bedragen nog niet in de begroting ingevuld. De provincie vindt dat wat vaag en zegt hiermee: we letten wat extra op u.'