Heuvelrug

Raad ziet waarschuwing provincie als formaliteit

Een meerderheid van de raad ziet de waarschuwing van de provincie als een formaliteit. Alleen BVH-raadslid Streekstra stelde de vraag of de kerntakendiscussie van vanavond wel doorgang moest vinden.

Volgens Streekstra was gezien de brief van de provincie 'alles wat we hier doen op drijfzand gebaseerd'. PvdA/GroenLinks raadslid Scheltinga zei dat afstel het tegengestelde effect zou opleveren: 'Het probleem is dat we juist moeten opschieten.' Scheltinga werd daarin gesteund door de meerderheid van de raad. Volgens VVD-raadslid De Brey moet de raad de kerntakendiscussie voortvarend afsluiten, want 'als we bezuiniging hebben ingeboekt, vervalt het toezicht van de provincie weer. Dus aan de slag nu.' Alleen SGP-raadslid Boonzaaijer waarschuwde nog dat het 'wel goed is te beseffen dat alles wat we besluiten nu langs de meetlat van de provincie gaat en de toets der kritiek moet kunnen doorstaan. Onze lokale autonomie is hierdoor wel uitgehold.'