Driebergen

Triodos bouwt op Reehorst

Triodosbank gaat een nieuw kantoor bouwen op landgoed Reehorst, naast station Driebergen-Zeist. Dat bevestigen zowel de gemeente Utrechtse heuvelrug als de Triodosbank zelf. De precieze plannen worden komende donderdag onthult.

'We groeien zodanig dat we moeten uitbreiden,' aldus een woordvoerder van de Triodosbank, de duurzame, antroposofische bank die in tegenstelling tot de rest van de financiele wereld weinig last heeft van de financiele crisis. Een stroom nieuwe klanten plus hun kapitaal hebben de laatste jaren juist hun weg naar de bank gevonden. Door die groei is bij het Triodoskantoor  aan de Utrechtseweg in Zeist ruimtegebrek ontstaan. Enige tijd geleden is  al een leeg kantoorgebouw even verderop aan dezelfde straat in tijdelijk gebruik genomen. 

Op zoek naar een definitieve oplossing heeft Triodos het oog laten vallen op landgoed de Reehorst, randje Driebergen, net naast het NS-station Driebergen-Zeist: 'We zijn tot de conclusie gekomen dat we graag in de regio blijven, en dat we graag in Driebergen bij het station willen zitten,' aldus de woordvoerder van Triodos. De antroposofische wereld is stevig geworteld in zowel Driebergen als Zeist, met een keur aan Vrije Scholen, -Hogescholen, zorgboerderijen, opleidings- en onderzoeksinsituten en zorgcentra, alle op antroposofische leest geschoeid. Triodos heeft al belangen in Landgoed de Reehorst, waar nu congrescentrum Antropia, de vrije Hogeschool en agrarisch onderzoekscentrum Bolk Instituut zijn gevestigd. Volgens de woordvoerder is Triodos over de bouwplannen op de Reehorst al enige tijd in gesprek met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

 
Wethouder Homan van de gemeente Utrechtse heuvelrug zegt 'niet de vrijheid te hebben om daarover te praten', maar kan desgevraagd niet ontkennen dat er onderhandelingen gaande zijn. 'Als Triodos dat zegt, dan zal dat ongetwijfeld zo zijn.' Hoe omvangrijk de nieuwbouw zal zijn wil Homan niet zeggen, wel wil hij kwijt dat het niet 'massaal' zal zijn. Omdat het plangebied zowel binnen als buiten de bestaande rode contouren ligt zal een bestemmingswijziging nodig zijn, bevestigt Homan: 'Het ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur, dus we moeten dat doen in goed overleg met de provincie.' Hierbij zal de gemeente Heuvelrug de boerderij Hoofdstraat 26a inbrengen als compensatiegebied voor natuurontwikkeling. Homan noemt de plannen van de  Triodosbank 'een ontwikkeling die we erg toejuichen'. Homan moest in oktober takelbedrijf Hoogenraad nog teleurstellen, toen die voor een tweede maal het verzoek indiende de bewuste boerderij te willen aankopen om er zijn Leersumse takelbedrijf heen te verhuizen. Homan bezwoer zijn gemeentraad destijds niet aan dat verzoek gehoor te geven, omdat hij bezig was met iets 'van hoger belang'. Dat hoger belang blijkt nu de Triodosbank te zijn.
 
Komende donderdag ontvouwen de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Utrechtse heuvelrug hun plannen voor het toekomstige stationsgebied. De nieuwbouwplannen van Triodosbank zullen daar ook worden onthuld. 

*********
Donderdag a.s op Nieuwspost Heuvelrug: vraaggesprek met Matthijs Bierman, directeur van de Triodosbank.

 

Tifkfout, spelfout, dode link of alles fout? 
Mail Nieuwspost Heuvelrug voor correcties en tips.