Heuvelrug

Inzameling oud papier op de schop

Wethouder Homan gaat de inzameling van het oud-papier in de gemeente Heuvelrug tegen het licht houden en wellicht opnieuw verdelen. Volgens Homan willen er meer verenigingen meedoen aan die lucratieve inzameling.

Sinds mensenheugenis halen met name de plaatselijke harmonieverenigingen in Doorn, Amerongen, Leersum en Maarn op bepaalde zaterdagen huis aan huis het oud papier op. Vroeger gewoon met de kar achter de trekker, sinds begin 2010 met hulp van de groene afvalwagens. De gemeente levert de wagen en de chauffeur, de harmonie levert de vuilnismannen die de kliko's legen. Het systeem levert de verenigingen een gestage inkomstenstroom, die flink kan oplopen, afhankelijk van de prijs voor oud papier. In Driebergen werd het oud papier jarenlang door de gemeente ingezameld, tot het nieuwe systeem ook daar intrad. Sindsdien haalt Harmonie Aurora het papier op in de wijken ten zuiden van de N225, terwijl de Christelijk-Gereformeerde Kerk alles ten noorden van de N225 inzamelt. 

De gemeente wil de komende weken 'nagaan hoe de verdeling van de oud papierinzameling tot stand is gekomen en of dit geëvalueerd kan/moet worden', aldus de notulen van een collegevergadering. Gevraagd om een toelichting zegt wethouder Homan dat de verdeling zoals die er nu is hem soms verbaast. 'Waarom heeft vereniging A driekwart van Driebergen, en vereniging B maar een klein stukje Amerongen'?  Het zijn vragen die volgens Homan 'opportuun' zijn omdat veel verenigingen 'het niet makkelijk' hebben. 'Die zeggen: wij zouden ook wel een deel van de papierinzameling willen. Daarom gaan we nu eerst kijken hoe de oude afspraken tot stand zijn gekomen, vervolgens die afspraken uniform maken en daarna wellicht opnieuw verdelen.'