Heuvelrug

Triodos koopt Reehorst voor bouw binnenlands hoofdkantoor

Triodos Bank wil op landgoed De Reehorst een nieuw Nederlands hoofdkantoor bouwen en heeft daarvoor het landgoed in zijn geheel overgenomen. ´Dit is een prachtige kans om het landgoed weer voor de komende honderdvijftig jaar uit te rusten´, aldus Matthijs Bierman, directeur van de Triodos Bank.

Op 1 december heeft Triodos het landgoed overgenomen van stichting de Reehorst. Daar gingen twee jaar van gesprekken aan vooraf, met name met de gemeenten Heuvelrug en Zeist en de provincie Utrecht, die procedureel hun medewerking zullen moeten verlenen. Waar op het landgoed het nieuwe kantoor precies moet komen te staan is nog onbekend, net als er nog weinig te zeggen valt over de hoogte en het uiterlijk van het gebouw. ´Daar is  het echt nog te vroeg voor. We gaan nu de fase in dat we gaan werken aan het schetsontwerp. Dat gaat nog even duren.´aldus Bierman vanochtend. Het gebouw moet 12.500 vierkante meters kantooroppervlak krijgen, onduidelijk is nog over hoeveel bouwlagen die meters verdeeld worden.

Triodos heeft al wel een uitgebreide studie laten uitvoeren naar de ecologische en cultuurhistorische waarde van het landgoed, dat uitgezonderd de agrarische delen binnen de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) ligt. Dat er bij de bouw hier en daar bomen zullen sneuvelen lijkt Bierman niet te voorkomen, maar daarbij zullen in elk geval de monumentale houtopstanden gespaard worden. Uiteindelijk moet de komst van Triodos het landgoed zelfs mooier maken, bijvoorbeeld door de restauratie van de sprengen, gegraven beekjes die regenwater van de hoge, droge Heuvelrug naar het lage, natte weteringgebied brengen. Bierman: ‘Het landgoed heeft een enorme potentie om  de biodiversiteit te versterken. Dus ja: we zullen binnen de EHS moeten bouwen, maar we zullen zorgen dat het landschap daarbij versterkt wordt.’

De functies die de Reehorst nu heeft zullen met de komst van Triodos behouden blijven. Het congrescentrum Antropia, de zorgboerderij, de kunstenaarsateliers, de Vrije Hogeschool, het Louis Bolk instituut, kunnen wat Triodos betreft allemaal blijven voortbestaan op de Reehorst. Bierman denkt dat Triodos daarbij voor meer zekerheid kan zorgen: ‘Alles blijft gewoon zo als het is. Zo’n landgoed brengt een hoop kosten met zich mee, in dat opzicht is de komst van Triodos als economische drager van het landgoed juist goed.’ Het landgoed blijft ook publiek toegankelijk. Er lopen diverse wandelpaden door het landgoed, dat blijft zo. Bierman: ‘We hebben abslouut niet het idee om er een hek omheen te zetten.’

Triodos gaat op de Reehorst het nationaal hoofdkwartier van Triodos Bank Nederland en de investeringspoot Triodos Investment Management vestigen. Het internationale hoofdkwartier blijft gevestigd aan de Utrechtseweg in Zeist. De uitbreiding is nodig om de onstuimige groei van de duurzame bank te faciliteren. Triodosbank groeit jaarlijks met een kwart, het aantal klanten is in drie jaar tijd zelfs verdubbeld tot 200.000. Plannen om te bouwen op de Reehorst zijn oud, al vijftien jaar geleden speelden Biermans voorgangers met de gedachte, ze spraken toen ook met de gemeenten.

Drie jaar geleden is het plan weer uit de la getrokken, aldus Bierman. Aanvankelijk met het idee voor een nog groter gebouw,  met in totaal 20.000 m2 kantoorvloeroppervlak. Om redenen die de bank kenschetsen heeft Triodos dat plan laten varen. Bierman: ´Oorspronkelijk hebben we gedacht: moeten we daar niet meteen met zijn allen gaan zitten. Tegelijkertijd realiseerden we ons: er staat al zoveel kantoorruimte leeg, is het nu echt nodig om uberhaupt te gaan nieuwbouwen. We hebben gekeken of er oude kantoren rond het station staan die we kunnen overnemen en herontwikkelen. Dat is niet gelukt. Bovendien  zijn we er als eigenaar van de andere panden verantwoordelijk voor dat ze niet leeg achterblijven, dus hebben we de oorspronkelijke ambitie laten varen en besloten ook in Zeist te blijven. Dat blijft zo, het zijn uitstekende gebouwen.’

Triodos is met de aankoop van het landgoed ook officieel partner geworden in het stationsgebied. Desondanks heeft de bank nog geen zitting in de werkgroep die de ambitieuze plannen die Zeist, Heuvelrug, Prorail en provincie Utrecht voor het stationsgebied hebben uitwerkt. Bierman: ‘Er wordt wel eens om onze mening gevraagd en die geven we dan. Als een beroep op onze expertise gedaan wordt zijn we nooit te beroerd om die te geven. Voor mij wordt dit een prachtige kans om het landgoed weer voor de komende 150 jaar uit te rusten op zo’n manier dat natuur, cultuur en economie elkaar daar in harmonie versterken.’