Driebergen

Ondertunneling N225 in 2016 gereed Woningbouw niet onmogelijk

station 2020 zuidzicht

De verdiepte aanleg van de N225 begint in 2015 en is in 2016 afgerond. Het busstation verhuist naar de noordzijde van het stationsgebied, de parkeergarage telt in elk geval 800 plaatsen en mogelijk komt er ook plaats voor woningbouw rond het station. Dat zijn de meest in het oog springende details van het jongste stationsplan.

 

De projectmanager namens Prorail, twee wethouders en een provinciaal gedeputeerde presenteerden gisteravond gezamenlijk het plan, dat weinig verrassingen bevat. Belangrijkste element is nog altijd de verdiepte aanleg van de Hoofdstraat N225, ofwel de aanleg van een tunnel onder het spoor, om de doorstroming van het verkeer te waarborgen.

Station Driebergen-Zeist in 2020. Zuidzicht

Met de bouw van de tunnel wordt in 2015 begonnen. In 2016 is de tunnel voor twee rijstroken gereed, drie jaar later worden dat er vier. Ingenieursbureau Arcadis maakte van het uiteindelijk resultaat alvast een filmpje, waarin het verkeer op een zomerdag over ruime wegen zoeft, terwijl vogels twitterend overvliegen. 

Het busstation verhuist in het plan naar de noordzijde, de kant van Zeist. Omdat er negen platforms nodig zijn zal het kantoorgebouw waar nu Staatsbosbeheer in huist moeten verdwijnen. Volgens projectmanager Roland Jansen is de projectgroep over de overname van het kantoorcomplex en ook van  andere gebouwen in het gebied ‘continu met de eigenaren in gesprek. Maar de echte onderhandelingen over de overname moeten nog beginnen.’  Volgens gedeputeerde Van Lunteren is de grond nodig om ruimte te bieden aan het busverkeer dat ongemerkt is gegroeid naar 500 bussen per dag. In een eerder plan was het busstation ondergronds bedacht, maar dat gaf volgens Van Lunteren een ’te grootstedelijk’ beeld.

 

Station Driebergen-Zeist in 2020. Busstation.

Door de verhuizing van de bussen is er ondergronds plaats gekomen voor een ruime stationshal en een fietsenstaling voor 2300 fietsen, met ruimte voor een doorgroei naar 3000. Op het huidige station zijn er 1800 stallingsplaatsen. Aan klachten van fietsers en voetgangers over het eerdere schetsontwerp is volgens Jansen tegemoet gekomen door de fietspaden ruimer en breder te maken, en de hellingen -fietsers moeten over de N225 heen om bij het station te komen-  minder steil.  Door via gaten in de bovengrondse perrons daglicht te laten vallen kunnen volgens Jansen fietsers in een ‘prettig leefklimaat’ door de tunnel fietsen. Voor 2020 worden 14.000 fietsbewegingen voorzien. 

Het aantal sporen gaat van drie naar vier, om een extra inhaalmogelijkheid voor intercity’s te scheppen. Omdat naast de ondertunneling ook de overgang over de Odijkerweg wordt opgeheven kunnen sneltreinen met volle snelheid passeren. Die sneltreinen zullen dat doen aan de buitenzijde van een ‘perroneiland’, terwijl stoptreinen en stoppende intercity’s aan de binnenzijde halt zullen houden. Of het station de halve intercitystatus behoudt is nog altijd onzeker, maar volgens projectleider Jansen is de reizigersgroei toch al zodanig dat de verbouwing nodig is.    

Station Driebergen-Zeist in 2020. Perroneiland.

Auto’s zullen na 2020 kunnen parkeren in een parkeergarage aan de zuidzijde van het station, daar waar nu een lange rij kantoorgebouwen staat, net achter de taxistandplaatsen. Ook de eigenaar van die kantoorgebouwen zal moeten worden uitgekocht. De parkeergarage telt het wettelijke minimum van 800 plaatsen. Particuliere initiatieven zouden een tweede parkeerplaats mogelijk kunnen maken, op de plek waar nu de grote P&R -parkeerplaats is. Hierdoor zou het aantal parkeerplaatsen kunnen groeien met nog eens 400. Kwekerij Abbing, vastgoedbedrijf Trooster en nieuwkomer Triodos Bank gaan daarover waarschijnlijk in gesprek, volgens gedeputeerde Van Lunteren.

De gemeenten Heuvelrug en Zeist, en Provinciale Staten moeten voor 1 april hun goedkeuring geven om met de grondverwerving en de bestemmingsplanprocedure te kunnen starten. De eesrte schep gaat in 2015 de grond in, in 2020 moet alles zijn afgerond. De totale kosten zijn geraamd op €176 miljoen, volgens projectleider jansen via  de methode van probablistisch ramen, die een meer realistische raming geeft dan vergelijkbare projecten, die eerder uit de hand zijn gelopen. Het leeuwendeel van de €176 miljoen wordt opgehoest door de rijksoverheid, de gemeentes nemen ieder €5 miljoen en de Provincie en BRU ieder €8 miljoen voor hun rekening. De laatste €3 miljoen moet komen uit de exploitatie van de parkeervoorzieningen. 
Volgens projectleider Jansen is het project speciaal, in de zin dat ‘het gebied vereist dat er iets extra’s geinvesteerd wordt’, doelend op de ecologische en cultuur historische waarde van het gebied rond het station. Die extra’s komen uit de €26 miljoen van de lokale partners en zullen ‘ vooral tot uiting komen in de kwaliteit van de gebruikte materialen en extra groen,’aldus Jansen. Beeldbepalend voor het nieuwe station zijn bijvoorbeeld de ‘licht gebogen houten liggers’ voor de stationskap met transparante zonnecellen. De extra middelen zijn volgens gedeputeerde Van Lunteren niet in gevaar door de financiele en economische crisis. ‘Ik heb daar geen signalen van opgevangen,’ aldus Van Lunteren

Nieuwsfeit gisteren was de mogelijkheid van woningbouw in het stationsgebied, een idee dat door planologen nog wel eens wordt gelanceerd. Volgens gedeputeerde Van Lunteren is woningbouw ‘een van de vragen die nu nog openliggen’.  De Zeister wethouder Verbeek zei daarbij nogal ingewikkeld ’te streven naar een organische gebiedsontwikkeling met een set spelregels voor toekomstige ontwikkelingen’, met ‘workshops waar richtinggevende ideeen voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden’ ter sprake zouden moeten komen. Volgens projectleider Jansen en gedeputeerde Van Lunteren zijn er mogelijkheden voor woningbouw, omdat door het verdwijnen van goederentransporten de veiligheid niet langer in het geding is. 

Detailinformatie over het stationsplan vindt u hier. Op 18 januari vanaf 19.30 uur is in Antropia -naast het station- een publieksvoorlichting en informatiemarkt.