Heuvelrug

VVD en BVH gespleten over kernafval

Er mag geen kernafval opgeborgen worden onder de grond van de gemeente Utrechtse heuvelrug, vindt de gemeenteraad, behalve vier leden van de VVD en een van de BVH. 'Wat je vies maakt, moet je zelf beheren.'

Een klein stukje van de gemeente Heuvelrug komt in aanmerking voor ondergrondse opslag van kernafval. Het gaat om de zuidoostelijke punt van het grondgebied, richting de Rijn. Daar bevindt zich een uitloper van de Boomse kleilaag, die verder doorloopt naar het noordoosten, en naar Brabant, Limburg en Belgie. Minister Verhagen van econmische zaken heeft het hele gebied aangemerkt als zoekgebied voor de toekomstige ondergrondse opslag van kernafval. Greenpeace voert actie tegen dit voornemen, omdat het 'gevaarlijk, duur en totaal onverantwoord' zou zijn. Veel gemeenten en provincies hebben de zoektocht van de minister inmiddels afgewezen. Onder hen ook de provincie Utrecht.
 

In een aangenomen motie van D66, Groenlinks/PvdA, SGP, VVD en CDA sluit de gemeente Heuvelrug zich nu bij deze afwijzing aan. Volgens de motie 'zal de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug geen opslag van kernafval op of onder het grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug toestaan', en wordt het gemeentebestuur gevraagd de minister hierover een brief te schrijven. Bovendien moet de gemeente een bepaling hierover opnemen in het 'Beleidskader Bodem'. Vrijwel de gehele gemeenteraad steunde de motie, op vier leden van de VVD – die de motie merkwaardigerwijs wel mede indiende- en een van de twee raadsleden van de BVH na. 'We zijn voor kernenergie, en daar hoort een eigen verantwoordelijkheid bij,' aldus VVD-raadslid De Brey. 'Wat je vies maakt, moet je zelf beheren.' Bovendien zou het ook gaan om medisch kernafval, restproduct van medicijnen voor tien miljoen mensen, een visie die weer bestreden werd door Groenlinks/PvdA raadslid Nijhof. Drie andere VVD-raadsleden en BVH-raadslid Streekstra sloten zich bij het standpunt van De Brey aan. VVD-raadslid Van Amstel-Kuiper, indiener van de motie, zei de motie te steunen, niet omdat ze tegen kernenergie is, maar nadat ze zich zorgvuldig had laten informeren over de gevaren van de opslag van nucleair afval. Die waren volgens haar bron groot, wegens de kans op lekken. 

Wethouder Homan beloofde de bepaling mee te nemen in de beleidsnota. Ondanks dat hij actieborden van Greenpeace heeft laten verwijderen liet hij eerder al doorschemeren sympathiek te staan tegenover het doel van de actie. De borden zijn volgens Homan slechts verwijderd omdat Greenpeace daar geen toestemming voor had gevraagd.