Heuvelrug

D66 maakt bezwaar tegen curatele provincie

De Heuvelrugse fractie van D66 is niet overtuigd van de juiste motieven van de provinciale bestuurders om de gemeente Heuvelrug onder financiele curatele te stellen. D66 noemt de motieven 'erg mager' en wil er daarom formeel bezwaar tegen aantekenen.

Volgens een bericht op de lokale D66-website heeft de partij de afgelopen week benut om achter de schermen besprekingen te voeren. Daaruit is volgens D66 gebleken dat de door de provincie aangedragen motieven 'ook naar het inzicht van de Provincie, te gering zijn voor het instellen van preventief toezicht'. Daarom wil de fractie komende donderdag de andere fracties in de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug polsen of hun bezwaar 'breed gedragen' wordt, waarmee de partij waarschijnlijk zinspeelt op het indienen van een motie bij de officiele raadsvergadering later deze maand. Bovendien wil de coalitiepartij met hun bezwaar de imagoschade van het gemeentebestuur, dat mede door D66 ondersteund wordt, zien te beperken. Die imagoschade zou vooral worden veroorzaakt 'door de commentaren  in de diverse kranten waarin gesproken wordt over een financiele puinhoop in onze gemeente. En met name uit het technisch beraad met de Provincie op 4 januari jl. moet geconcludeerd worden dat van een financiele puinhoop helemaal geen sprake is,' aldus het bericht op de website