Heuvelrug

Takelbedrijf Hoogenraad naar ombudsman

Wijnand Hoogenraad is naar de Nationale Ombudsman gestapt. Hoogenraad is boos om het gebrek aan medewerking van de gemeente in zijn zoektocht naar een nieuw bedrijfsterrein voor zijn takelbedrijf.

Hoogenraad takelt dagelijks de rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen van oostelijk Midden-Nederland schoon van autowrakken.  Zijn bedrijf heeft daarbij zo'n groei doorgemaakt dat het al lang niet meer past op het terrein aan de Rijksstraatweg in Leersum. Met de toenmalige gemeente Leersum is Hoogenraad in de slag geweest voor een nieuw terrein aan de Maarsbergseweg, maar daar is het om diverse redenen -van monumentale en milieutechnische aard- niet van gekomen. Bij rechtsopvolger gemeente Utrechste heuvelrug heeft Hoogenraad ook meerdere malen aan de bel getrokken en voorstellen gedaan, maar ook daar is het niet gelukt. De laatste maal betrof het de boerderij naast het kruispunt A12/Hoofdstraat, daar moest Hoogenraad wijken voor wat wethouder Homan een hoger belang noemde. Dat hoger belang bleek een maand later de bouw van een nieuw hoofdkantoor voor de Triodosbank te betreffen.

Uit arren moede is Hoogenraad daarom nu naar de Nationale Ombudsman gestapt. Die heeft zijn zaak in behandeling genomen en de gemeente Heuvelrug in een brief gevraagd om hun visie op de zaak. Desgevraagd wil Hoogenraad geen toelichting geven op zijn klacht bij de ombudsman: 'Nee dat doe ik even niet. Ik ben nu in onderhandeling en dan kan ik beter even niets zeggen. Met wie? Met iedereen, ja ook met de gemeente. Zodra ik meer weet hoort u van me.'

Wethouder Homan ontkende gisteren overigens met klem dat provinciaal gedeputeerde Krol wel van zins is geweest Hoogenraad aan de boerderij op de Hoofdstraat te helpen, een gerucht dat diverse raadsleden hem voor de voeten wierpen. 'De gedeputeerde heeft ons gevraagd de boerderij aan niemand te verkopen, omdat toen al duidelijk was dat die als compensatie nodig is voor de bouw van het hoofdkantoor van de Triodosbank, dat binnen de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) ligt.'  Volgens Homan heeft Krol hen wel onlangs nog op het hart gedrukt voor Hoogenraad in de bres te springen, mocht zich een gelegenheid voordoen.