Heuvelrug

GUH zoekt extra inkomsten en outsourcet reclame

De gemeente Utrechtse heuvelrug gaat lichtbakken -voor reclame- verkopen via een extern bedrijf. Hoeveel en waar ze precies komen te hangen is nog niet duidelijk. Intussen werkt de gemeente ook aan de uniformering van de bewegwijzering op de Heuvelrug. 

Vorige week verraste de gemeente met een wervingscampagne op de eigen groene gemeentepagina's in de lokale courant De Kaap. In de tekst worden adverteerders geworven met een 'totaalconcept'. 'Dit betekent zorgeloos gebruik maken van de aandacht van potentiële klanten,' aldus de gemeentepagina's, in dit geval een co-productie van uitbater C&Wgroep uit Arkel en gemeenteambtenaren. Woordvoerder Venderbos legt desgevraagd uit dat C&W sinds 1 januari het alleenrecht heeft om lichtbakken in de openbare ruimte van de Heuvelrug te exploiteren. 'We werven adverteerders en zoeken vervolgens tesamen een locatie, waarna de gemeente de omgevingsvergunningen regelt.' Volgens Venderbos bestaat er een lijst van wegen waar de lichtbakken opgehangen mogen worden. 'Dit is een hele gewone gang van zaken, zo regelen meer gemeentes het,' aldus Venderbos, die niet wil zeggen welk deel van de opbrengst de gemeentekas in vloeit. Een gemiddelde lichtbak kost volgens Venderbos €145,– per maand, inclusief materiaal, onderhoud en energiekosten. 

De gemeente hanteert voor lichtbakken aan of rond de panden van lokale ondernemingen voorwaarden. Of de nieuwe exploitant daar ook aan moet voldoen is onduidelijk. Desgevraagd liet de gemeente wel weten de opbrengsten van het onbekende aantal lichtbakken voor de gemeentekas te schatten op €25.000 voor 2012. De al lopende reclame via sandwichborden levert €39.000 op in 2012 en de reclames in de bushokjes €7.500.

De gemeente werkt parallel aan het nieuwe reclamebeleid ook aan nieuw beleid rond de bebording van de Heuvelrug. Om een einde te maken aan wat de nota 'de wildgroei' aan verschillende borden noemt en de bewegwijzering op de Heuvelrug te verduidelijken, worden in de nota stringente regels voorgesteld. Zo moeten ondernemingen een minimum aantal bezoekers  (10.000 jaarlijks) krijgen om een bord te mogen plaatsen. Verder krijgen de nieuwe borden een uniforme uitstraling, conform de bruine provinciale borden, en moeten de ondernemers de borden en het onderhoud ervan zelf gaan betalen. De bestaande borden zullen de komenden jaren gefaseerd worden verwijderd.

Later meer….