Heuvelrug

Politiek wil meer sociale woningbouw

Op het terrein van de voormalige autobedrijf Kraan wil vastgoedbedrijf Slokker een nieuw wijkje bouwen, zonder sociale woningbouw. De SP heeft er een boos spandoek opgehangen en de rest van de gemeenteraad is er ook niet blij mee. De centrale vraag is nu of de plannen van voor of na de herindeling zijn. 

Slokker kocht in 2004 het terrein van autobedrijf Kraan, dat moest verhuizen naar een nieuw industriegebiedje buiten het dorp. Van de voormalige gemeente Doorn kreeg Slokker de toezegging dat sociale woningbouw geen vereiste was voor goedkeuring van een woningbouwplan, omdat de kosten voor verwerving en sanering van de grond zo hoog waren dat Slokker anders niet uit de kosten zou komen. Een plan met 39 woningen in de vrije sector kreeg  daarom in 2007 het groene licht, ondanks het uitgangspunt van de nieuwe gemeente Heuvelrug dat alle nieuwe bouwplannen minstens  30% sociale woningbouw moesten bevatten. 

Alleen wist Slokker de woningen nooit te verkopen, kwam het nimmer tot realisatie van het plan en ligt de grond al jarenlang braak. Slokker heeft onlangs een nieuw plan ingediend, nu met nog slechts 25 eengezinswoningen, en krijgt daarbij weer de steun van het college van BenW. Volgens verantwoordelijk wethouder Verhoef kan de Heuvelrug niet van de afspraken met het bouwbedrijf af. 'Slokker heeft in 2004 van de gemeente Doorn een brief ontvangen met de belofte de eis tot sociale woningbouw te laten vallen. Daarna pas is Slokker overgegaan tot aanschaf van de grond. En die situatie is nu niet anders,' aldus Verhoef, die met zijn standpunt de VVD en de SGP aan zijn zijde vond. 

Een deel van de gemeenteraad denkt daar echter anders over. Met de electorale wind in de rug heeft de lokale afdeling van de SP zelfs al een boos spandoek opgehangen in het plangebied, dat 'De Kaapse Hof' wordt genoemd. Volgens SP-raadslid Jasper van Geijtenbeek zijn de mogelijkheden voor sociale woningbouw op de Heuvelrug al 'bedroevend laag. Deze projectontwikkelaar moet gewoon doen wat de regels voorschrijven en anders moet hij zijn heil maar ergens anders zoeken.' Volgens CU-raadslid Geersing zijn de hoge verwervings- en saneringskosten 'het nemen van eigen bedrijfsrisico', terwijl CDA-raadslid Van Steenderen een motie wil indienen om in elk geval de samenstelling van woningen te veranderen. Volgens Van Steenderen is het aanbod aan eengezinswoningen in de categorie die SLokker wil bouwen in de gemeente al bijzonder hoog, met veel leegstand als gevolg. 'Ons inziens is dit een nieuw plan dat moet worden afgezet tegen de huidige regels. We hebben behoefte aan andere woningen. En ik begrijp dat er niet eens is gesproken met de woningbouwvereniging. Gaan we aan onze eigen kaders vasthouden, of gaan we draaien?'

Coalitiepartijen GroenLinks/PvdA en D66 willen nu dat de wethouder juridisch toetst of het plan nieuw danwel een gewijzigd plan is. Op de achtergrond doemt het spookbeeld op van de Donderberg in Leersum, waar een ontwikkelaar ook kon bogen op harde afspraken, gemaakt met de oude gemeente Leersum. Alleen door flink in de buidel te tasten heeft de gemeente Heuvelrug het door hen ongewenste Donderbergplan kunnen afkopen.