Doorn

Kansen Doornse kazerne keren

De kansen op behoud van de Van Braam Houckgeestkazerne voor Doorn lijken te zijn gegroeid. Morgen presenteert de gemeente Heuvelrug een rapport waaruit zou blijken dat behoud van de kazerne financieel gunstiger is dan de bouw van een nieuwe kazerne in Vlissingen. Doorn komt intussen ook nog steeds niet voor op de lijst 'af te stoten locaties'.

'Doorn biedt beste oplossing voor mariniers, blijkt uit businesscase,' kopt de gemeente alvast naar de pers. Later vandaag wordt de businesscase vrijgegeven en naar Den Haag gestuurd, morgenmiddag lichten burgemeester Naafs en wethouder Pamboer het rapport toe. In een eerder stadium lieten Naafs en Pamboer weten dat wat hun betreft de kazerne een stuk meer mag uitbreiden dan het bestemmingsplan nu voorschrijft. De gemeenteraad heeft zich  nog niet over dat voornemen uitgesproken. 

Maandag stuurde minister Hillen de Tweede Kamer de laatste update van de lijst met af te stoten  defensielocaties. Doorn wordt daarin nog altijd niet genoemd. Volgens voorlichter Patricia Sonneveld betekent dat niet dat de kazerne in Doorn definitief gered is. 'De lijst is fase 1. In de volgende fase worden de cases van Doorn en Vlissingen naast elkaar gelegd, waarna de minister op basis daarvan een constructief besluit neemt.' Eerder zei Hillen in januari een besluit te nemen, volgens Sonneveld zal dit nu zeker februari,en misschien wel maart worden.

Wim van den Burg, voorzitter van de militaire vakbond AFMP, denkt wel dat de directe dreiging voor de sluiting van de Doornse kazerne met het verschijnen van de jongste lijst minder groot geworden is. 'Niet helemaal, want er is ook nog de brief over strategisch vastgoed. Maar het hele gedoe is met name een doelmatigheidsoperatie. Minister Hillen heeft hiermee willen kijken of gemeenten en provincies hem konden helpen. Als een locatie erg krap in het jasje zit, van de gemeente binnen dat hek moet blijven, dan wordt het moeilijk voor defensie. Als gemeenten en provincie wat toeschietelijker zijn, dan helpt dat.' Volgens Van den Burg zijn de kansen voor behoud van de kazerne in Doorn in elk geval gestegen, ook door het intern overleg tussen gemeente, provincie en het ministerie. 'Je weet nooit wat zich achter de schermen afspeelt. Kijk, een nieuwe kazerne bouwen is niet van vandaag op morgen gedaaan. Dat kost geld, en dat hebben ze gewoon niet.'