Doorn

Repo in PZC: Doorn wil van kazerne af

De Provinciale Zeeuwse Courant ging afgelopen week op reportage in Doorn. Volgens de reportage wil de Doornse bevolking van de marinekazerne af. 'Vlissingen kan de kazerne krijgen.'

Doorn ademt in de reportage een grijze, nogal uitgebluste sfeer. De verslaggeefster van de PZC bezocht vooral de Doornse middenstand. De bakker, de kaasboer, de slager en de kroegbaas laten weten niet veel te verdienen aan de marinekazerne. 'Nee, de Vlissingse middenstand hoeft zich niet te verheugen. Er valt niet veel aan te verdienen. Zelfs voor de kapper hoeven ze de kazerne niet uit, 'tekent de krant op uit de mond van een plaatselijke bakker. Ook de dominee en de paatselijke makelaar laten weten niet te treuren om het vertrek van de mariniers, mocht het zover komen. 'Het is een prachtlocatie voor woningbouw. Daar is grote behoefte aan,' aldus makelaar Chris Vellinga in de PZC . De enige in de reportage die voor het behoud van de kazerne opkomt is wethouder Pamboer, die de door de krant gesignaleerde 'controverse tussen ‘de man van de straat’ en de bestuurders niet zegt te begrijpen: 'Uit een enquête van ons weekblad De Kaap & Stichtse Courant kwam toch echt naar voren dat 73 procent van de mensen wil dat de kazerne blijft.'

Overigens zijn ook de lezers van de PZC niet allemaal voor de komst van de kazerne naar Vlissingen. In de reacties onder een eerder bericht overheerst de angst dat de komst van de kazerne de stad veel subsidiegeld gaat kosten. Ook reagaeert ondernemersvoorzitter Ad Onstein op de reportage in de PZC. Volgens Onstein zal de schade bij een eventueel vertrek van de kazerne wel degelijk enorm groot zijn. 'Een vertrek uit Doorn heeft grote gevolgen voor de economie in Doorn; veel huizen b.v. die te koop zullen komen als medewerkers besluiten naar Zeeland te verhuizen, maar ook de leegstand van de kazerne. Welke projectontwikkelaar wil daar in deze tijd aan, terwijl nu al veel panden en appartementen onverkoopbaar blijken?, 'aldus Onstein op de PZC-website.