Heuvelrug

Willems blokkeert nu ook rondje Dennenburg

hek van willems 3

Na twee jaar geleden al met een paaltje een uitloper van het pittoreske Kloosterlaantje te hebben geblokkeerd heeft Maik  Willems -eigenaar van landgoed Dennenburg- nu over de volle breedte van hetzelfde pad een ijzeren hek geplaatst. Omwonenden weten niet goed raad met de kwestie.


Het hek is een paar weken geleden geplaatst. Een van de aanwonenden heeft kort daarop -op eigen grond- een bypass gemaakt, zodat de postbode, de krantenjongen en de bakker er in elk geval toch langs kunnen lopen, net als de vele wandelaars die gewend zijn er hun dagelijks rondje over de landweggetjes rond Dennenburg te lopen.

Het pad -deels in eigendom van Willems-  geeft ook een alternatieve toegang tot het veelgebruikte klompenpad het Aderwinkelpad, dat verder het Langbroekerweteringgebied in loopt. De hindernissen verhinderden onlangs nog een ambulance een kind met een botbreuk te bereiken.

Willems zegt het hek te hebben geplaatst met het oog op overlast voor de natuur. ‘We hebben de doorgang gedoogd, maar willen dat nu verder beperken. Het moest maar eens afgelopen zijn, de natuur krijgt teveel voor zijn kiezen.’ Willems zegt vooral bezorgd te zijn omdat er op steenworp afstand een nieuwe woonwijk gepland is, met 250 huizen. ‘Straks lopen er 500 mensen over dat pad, en dat is ons te gortig.’ Willems zegt het hek te hebben geplaatst in samenspraak met de andere eigenaren van de grond, de families Wijnen en Roelofse. Dat het pad na meer dan een eeuw ineens afgesloten wordt, is volgens Willems niet onlogisch. ‘Het is een eigen weg, er ligt geen recht van overpad op. Dus als dat ons zint, kunnen wij de toegang verbieden.’

hek van willems 1

Buurvrouw Roelofse zegt zich liever niet in wat een burenruzie lijkt te mengen, maar vond het nieuwe hek wel een stapje te ver gaan. ‘Daarom heeft mijn man er een hekje naast gemaakt dat wel open kan, zodat wandelaars toch gewoon hun wandeling kunnen blijven maken,’ aldus Roelofse. Het extra hekje heeft Roelofse gemaakt op een inderhaast opgeworpen dijkje, dat op eigen grond van Roelofse ligt. Volgens Roelofse is dat gebeurd in samenspraak met de buren. ‘Maar verder wil ik er liever niet tussen zitten,’ aldus Roelofse.

De burenruzie waarvan het hek een gevolg lijkt is een uit de hand gelopen juridische strijd tussen de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Maik Willems en de gepensioneerde veehouder Hoogenraad. Hoogenraad vermoedt dat het hek ook bedoeld is om paardrijders te dwingen een ander, langer pad te nemen ten westen van Dennenburg.

Tegen het gebruik van het verlengde van het nu afgesloten pad procedeert Willems al enige tijd tegen de gemeente Utrechtse heuvelrug. Volgens Willems is dat pad bedoeld als ecologische zone van de nog te bouwen nieuwbouwwijk, en niet als toegangsweg voor een manege. Door alle vervoer naar de manege te dwingen de lange route te nemen, lijkt Willems te willen bewijzen dat het inderdaad om een manege gaat. Willems beticht  Hoogenraad van het houden van de manege. Volgens de gemeente en Hoogenraad betreft het een paardenfokkerij. Hoogenraad en gemeente zijn momenteel bezig de verlopen vergunnig voor de fokkerij terug in orde te brengen. Daarover beslist de gemeenteraad vanavond. Maar ook daar heeft Willems aangekondigd tegen te gaan procederen.

hek van willems 2

Twee jaar geleden plaatste Willems al een paaltje op de korte toegangsweg naar de boerderij, zodat de bevoorrading van de paardenfokkerij voortaan over de ecologische zone moest verlopen. Ook verhinderde Willems de snoei van de bomen langs het lange pad, waarvan de takken laag over de weg hingen, en de bevooorrading van de paardenfokkerij in toenemende mate hinderde. Ook de leden van paardrijvereniging de Bosruiters moeten sinds het paaltje via de lange route Hoogenraad bereiken. De Bosruiters, die door Hoogenraad uit de nood werden geholpen toen zij van het Hydepark werden verbannen, berijden de paarden van Hoogenraad, zodat die rijklaar de verkoop in kunnen.

Vijf jaar geleden kocht Willems -een gefortuneerd eigenaar van een hotelketen- landgoed Dennenburg van de vorige eigenaar Zwiers. Sindsdien zijn landgoed en de verschilende monumentale panden op het landgoed grondig gerestaureerd. Wrevel wekte Willems al eerder bij een deel van zijn buren door het landgoed volledig te omhekken. Daarbij werden ook de wandelpaadjes die zijdelings langs het landgoed lopen ontoegankelijk, omdat ze plotseling binnen de hekken vielen.

Willems leeft al sinds zjn komst naar Denneburg op gespannen voet met de gemeente Utrechtse heuvelrug. Op verschilllende fronten lopen er rechtszaken, voornamelijk gericht op het voorkomen van woningbouw ten westen van Willems’ landgoed, waar 250 woningen moeten verrijzen. Een deel van het land is aan de gemeente verkocht door Hoogenraad, die er van kindsaf een veehouderij heeft gehad. In ruil voor het land kreeg Hoogenraad van de gemeente Heuvelrug de toezegging een paardenschuur te mogen blijven exploiteren.

Hoogenraad weet net als zij buurvrouw en de dagelijkse wandelaars niet goed raad met het hek en de steeds maar hoger oplopende ruzie met Willems. Hij loopt al van kindsaf over de geblokkeerde weg. De gemeente heeft hem gevraagd rustig te blijven en de formele wegen te blijven bewandelen. ‘Het is een vrije wandeling, en het is altijd open geweest. De gemeente heeft gezegd dat ik een brief moet schrijven, met daarin een verwijzing naar het recht van overpad. Dan zou hij het weer in oorspronkelijke staat moeten terugbrengen,’ aldus Hoogenraad.

Wethouder Verhoef laat weten dat voor de ontsluiting van de paardenfokkerij inmiddels een oplossing is gevonden. De boerderij zal in de toekomst bevoorraad kunnen worden vanaf de westzijde, waar een nieuw weggetje wordt aangelegd, vanaf de Damhertlaan. ‘Een halfverhard pad. Daar zal verder vrij weinig verkeer over gaan, om zo min mogelijk de natuurwaarden te verstoren,’ aldus verantwoordelijk wethouder Verhoef. Naar het nieuwe hek dat door Willems is geplaatst laat Verhoef momenteel onderzoek doen. ‘We weten niet wie het gedaan heeft. Het is nog onduidelijk of het wel geplaatst had mogen worden. Zoiets mag niet altijd, dat kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Het is bijvoorbeeld afhankelijk hoe lang het open is geweest, meer of minder dan dertig jaar. Maar dat vereist nogal wat onderzoek, dus daar kan ik op dit moment verder weinig over zeggen,’ aldus Verhoef.