Heuvelrug

College houdt meldkamer politie tegen het licht

Het gemeentebestuur gaat de bejegening door de meldkamer van politieregio Utrecht tegen het licht houden. Dit naar aanleiding van klachten van twee ondernemers, die zich vorige week onvoldoende serieus genomen voelden door de politie.

Via twitter traden de twee ondernemers naar buiten, nadat ze slachtoffer waren geworden van diefstal. In beide gevallen was de diefstal gepleegd in aanwezigheid van de ondernemers zelf, waardoor de ondernemers een snel bezoek en sporenonderzoek van de politie verwachtten. Ze voelden zich echter onvoldoende geholpen door de politie, omdat ze pas na dagen of zelfs weken op afspraak konden komen bij het politiebureau in Veenendaal. Volgens de poltie waren de verwijten ongegrond, omdat het in beide gevallen niet om heterdaadsituaties ging.

VVD-raadslid de Brey vroeg wethouder Verhoef, de vervanger van de afwezige portefeuillehouder Naafs, afgelopen week of het in de media geschetste beeld klopte dat de bejegening door politie te wensen overlaat. Raadslid Van Amerongen voegde daar nog een eigen ervaring aan toe, die er toe heeft geleid dat zij 'ernstig is gaan twijfelen aan de kwaliteit van de meldkamer.' 

Volgens wethouder Verhoef klopt dat beeld. 'Meestal gaat het wel goed, in deze gevallen niet,' aldus Verhoef, die de twee incidenten toch genoeg aanleiding vond om de bejegening door de meldkamer van politieregio Utrecht tegen het licht te houden. 'We nemen dit mee naar het districtscollege, misschien ook wel naar het regiocollege en houden u op de hoogte,' aldus wethouder Verhoef.