Driebergen

Lange Dreef: tienduizenden euro’s verlies per maand

De gemeenteraad steunt de koers van wethouder Verhoef, die snel wil bouwen op de Kaapse Hof in Doorn en de Lange Dreef in Driebergen. Het project Lange Dreef lijdt al enige tijd ‘meerdere tienduizenden euro’s verlies’ per maand.


Omdat er zoveel verlies wordt geleden, wil de wethouder vaart maken met het plan, waarbij 250 woningen moeten verrijzen tussen de Driebergse Lange Dreef en het landgoed Dennenburg. Wijzigingen in de plannen en een hele serie rechtszaken aangespannen door buurman Willems -de eigenaar van landgoed Dennenburg- hebben al verscheidene jaren vertraging opgeleverd. In het jongste voorstel wil de gemeente daarom de ontwerpprocedure overslaan, om eind mei al een definitief nieuw bestemmingsplan vast te stellen. ‘Als het ontwerpbestemmingsplan wel in uw raad behandeld moet worden, dan komt de vaststelling van het bestemmingpslan pas in september in de raad. Iedere maand vertraging leidt tot hogere rentelasten. Per maand betreft dit alleen al aan rentelasten meerdere tienduizenden euro’s’, aldus het voorstel.

De fracties van VVD, CDA en SGP uitten twijfels bij het plan. VVD-raadslid Van der Zee zei het jammer te vinden dat ‘de kaders van 2005’ waren losgelaten, waardoor onvrede was ontstaan, met de rechtszaken als gevolg. SGP-raadslid Boonzaaijer had twijfels bij de gevolgde procedure en het nieuwe plan, waarbij een nieuwe ontsluitingsweg voor de paardenfokkerij is ingetekend, omdat de buurman het gebruik van de bestaande weggetjes via de rechter blijft aanvechten. Boonzaaijer zei bang te zijn voor nieuwe vertraging.  ‘Het zou zo wel eens langer kunnen duren dan voorzien,’aldus Boonzaaijer.

Buurman Willems kwam zelf ook de vergadering toespreken. Volgens Willems was het voorstel strijdig met eerdere plannen, en geeft de rechter hem hierin voortdurend gelijk. ‘Dit plan zal stranden, en het lijkt me verstandig dit besluit niet te nemen. Als je het plan doorneemt met vakmensen -en dat heb ik gedaan- dan glimlachen ze, vanwege het dreigende miljoenenverlies. Dus maak uw borst maar nat, er komt een groot tekort. En u kunt niet zeggen: ik wist dat niet.’ Willems had ook zijn raadsman meegenomen, die nogmaals waarschuwde dat het landgoed ‘alle middelen zou aangrijpen’ om te verhinderen dat het plan doorgang zal vinden. Wethouder Verhoef echter bezwoer de gemeenteraad dat eventuele claims niet erg kansrijk zijn, waarna de raad het voorstel steunde.
Ook mag Verhoef verder met het bouwplan de Kaapse Hof in het centrum van Doorn, waar vastgoedontwikkelaar Slokker 25 woningen wil bouwen. CDA, SP en Christen Unie willen dat het plan wordt herzien, met een hoger percentage sociale woningbouw, omdat daar behoefte aan is en de gemeente 30% sociale woningbouw als ondergrens hanteert van alle nieuwe  woningbouwplannen. Volgens wethouder Verhoef betreft de Kaapse Hof echter een oud plan, waarin de voormalige gemeente Doorn harde afspraken heeft gemaakt met ontwikkelaar Slokker. Verhoef kreeg daarin steun van coalitiepartijen VVD, D66,GL/PvdA en ook van oppositepartij SGP. Volgens SGP-raadslid  Boonzaaijer kan de gemeente het percentage sociale woningbouw voldoende compenseren worden door aan de Doornse Van Bennekomweg -waar ruimte is ontstaan door het verdwijnen van de gemeentewerkplaats-  snel te beginnen met een eigen woningbouwplan.