Heuvelrug

Uitloper Heuvelrug in top drie soortenrijkste gebieden

De Blauwe Kamer, een natuurgebied even ten oosten van Rhenen en uitloper van de Heuvelrug, is een van de drie soortenrijkste uiterwaarden van Nederland. Dat laat het Utrechts Landschap weten in een persbericht.

De Blauwe Kamer werd in 1992  van landbouwgebied omgevormd tot natuurgebied, door het hoge water van de Nederijn vrij spel te geven in de uiterwaarden, die sindsdien begraasd worden door Konikspaarden en Gallowaykoeien. Het aantal plantensoorten is in die twintig jaar toegenomen tot 66, met een verwachte spin-off naar het aantal insecten, vogels en zoogdieren. Hoe meer planten ergens voorkomen, hoe meer diersoorten er zich kunnen vestigen.

De Blauwe Kamer heeft een duidelijke link met de Heuvelrug. Niet alleen komt kwelwater uit de Heuvelrug in de Blauwe Kamer weer naar boven, ook vindt er een uitwisseling plaats van platen- en diersoorten, zowel via de bossen van de Heuvelrug en Grebbeberg als de uiterwaarden van de Nederrijn. Zo is een populatie vleermuizen van de Heuvelrug neergestreken in de Blauwe Kamer, en is er omgekeerd veel verkeer van een populatie bevers naar de Amerongse bovenpolder. 

De twee wilde zwijnen die sinds 2010 wonen in de Plantage Willem III, zijn waarschijnlijk ook gemigreerd via de Blauwe Kamer. Ergens in de komende tien jaar moeten ook edelherten de Heuvelrug gaan bevolken, zij het begrensd tot een beperkt aantal. De twee zwijnen en de vijfendertig damherten op de plantage Willem III zijn daar sinds eind januari illegaal, maar mogen er blijven wonen zolang ze geen overlast veroorzaken.