Heuvelrug

Toegankelijkheid en veiligheid station moet beter

busstation

Het toekomstige station Driebergen-Zeist moet veiliger en toegankelijker, vindt de gemeenteraad van de Utrechtse heuvelrug. De hellingbaan is te steil, en er moet een extra lift bij. Maar het plan moet wel snel verder, anders heeft de gemeente Utrechtse heuvelrug er geen invloed meer op. De raadsleden voelen zich voor het blok gezet.

Wilma Hielema, namens Platform voor Mensen met een Functiebeperking, wees de gemeenteraadsleden er gisteravond op dat rolstoelers de hellingbaan die toegang biedt van en naar het station moeilijk zullen kunnen nemen. 'Een handgedreven rolstoel zal dat niet kunnen. Laat staan als er sneuuw en ijs ligt, zoals nu. En dan rest hun maar een lift. Als  die kapot gaat, zit je vast.' Ook andere insprekers leverden kritiek op de geisoleerde ligging van het toekomstige perroneiland, dat 350 meter lang is, maar slechts enkele in -en uitgangen heeft. Bij calamiteiten zouden veiligheidsdiensten de perrons maar moeilijk kunnen bereiken.

De luisterende raadsleden bleken redelijk snel overtuigd, het plan moet beter. Ook stationswethouder Homan en de aanwezige planmakers van Prorail en NS luisterden aandachtig, verzekerde Homan de gemeenteraad: 'Ze zitten hier achter me, dus de reacties van vanavond zullen zeker leiden tot een verbeterd plan,' aldus Homan, die zich voor het onderwerp sterk zal inzetten: 'Toegankelijkheid zie ik als een persoonlijke missie. Ik heb er ooit een afstudeerscriptie over geschreven, dus bij mij zit u goed.'

Wel waarschuwde Homan de raadsleden ervoor niet teveel barrieres op te werpen, anders zou de voortgang van het stationsplan vertraging oplopen, of de gemeente Heuvelrug haar invloed mogelijk verliezen. 'We kunnen de beslissing niet voor ons uit blijven schuiven. Het gaat hier niet om kattendrek, ik wijs u er op dat u een keer een besluit moet nemen. De minister gaat geld beschikbaar stellen en wenst natuurlijk duidelijkheid van ons,' waarmee Homan doelde op het vrijgeven van ruim €5 miljoen subsidie, als aanvulling op de rijksbudget van ruim €150 miljoen, om het station mooier en duurzamer te maken. Ook de provincie, de BRU en de gemeente Zeist dragen ieder €5 miljoen bij aan het plan.

De raadsleden voelden zich door Homans woorden toch enigszins voor het blok gezet. Er heerst twijfel  over de reikwijdte van het stationsplan. Angst hebben de raadsleden met name over de kans dat een akkoord voor het stationsplan impliciet ook een akkoord betekent voor het omstreden plan voor kantoorbouw rondom het station. VVD-Raadslid Van der Zee zei zich niet te willen laten chanteren, en eiste inzicht in de aangepaste plannen voor het station voordat hij op 1 maart formeel akkord kan gaan. CU-raadslid Geersing zei dat de wethouder voor die tjd voldoende duidelijk zal moeten maken 'wat we nu beslissen'. SP-raadslid Schiedon was het meest omonwonden in zijn scepsis: 'U vraagt ons plankgas te geven, en over dat ravijn dat 100 meter verder ligt, daar hebben we het later  wel over.'