Driebergen

VVD: Engweg moet 30 cm breder

img 6071

De Driebergse Engweg wordt te smal en daarom verlegt het verkeer zich teveel naar omliggende straten, vinden bewoners van twee van die aanliggende lanen. De VVD-fractie op de Heuvelrug overweegt morgenavond een motie in te dienen om de Engweg alsnog minimaal 30 centimeter breder te maken.

De Engweg, een kromme oude weg die langs de zuidoostrand van Driebergen loopt, stond al voor de eeuwwisseling op de nominatie te worden aangepakt. Het moest vooral veiliger en beter. Na jarenlang uitstel en inspraak is de weg nu bijna klaar: het riool is vervangen en de straat is zo goed als af; alleen de roze toplaag moet nog worden aangebracht, om aan te geven dat de Engweg een zogenaamde 'fietsstraat' is geworden: Fietsers krijgen op de nieuwe straat voorrang, auto's zijn er te gast. Om een autoluwe straat te bewerkstelligen is de straat versmald tot een breedte van 4,20 meter. Driebergenaren zijn daar nog niet aan gewend en blijven de Engweg als uitvalsroute gebruiken. De versmalling levert daarom vooral veel opstoppingen op, naast kapotte spiegels en gebroken nieuwe stoepranden. Met name studenten van autoschool IVA schijnen juist veel plezier te vinden in het ronden van de nieuwe, krappe bochtjes.

img 6071

Inwoners van de aanliggende Rosariumlaan en Sterrenboschlaan zeggen dat al sinds het begin van de werkzaamheden de verkeersdruk in hun straten is toegenomen en zijn bang dat dit stuctureel wordt. Verkeer zou volgens de plannen afgevoerd moeten worden via de aanliggende wijkverzamelwegen Akkerweg en Hogesteeg, maar volgens de bewoners van de twee rustieke lanen zullen versmallingen en paaltjes in die wijkverzamelwegen het verkeer toch weer hun lanen in dwingen. Ook zou de verkeersveiligheid op de Engweg juist zijn afgenomen, vanwege de versmalling. Auto's kunnen elkaar nog maar nauweliijks passeren, en dit zou gevaar opleveren voor fietsers, die veel van de straat gebruik maken. De bewoners zeggen verrast te zijn door de uitvoering en maken bezwaar niet bij de inspraak te zijn betrokken.

Ook bedrijven langs de Gooyerdijk klagen over de uitvoering van de nieuwe straat. Omdat de bochten erg krap zijn gemaakt kan vrachtverkeer niet meer de Gooijerdijk op draaien en dreigt de bevoorrading van de bedrijven in de knel te raken. 

De VVD overweegt morgenavond een motie in te dienen om de straat alsnog breder te maken: minimaal 4,50 meter in plaats van 4,20 meter. Hierdoor zou het autoverkeer gewoon in twee richtingen over de Engweg kunnen. Of deze aanpassing nog mogelijk is, wat de meerkosten zouden zijn en waarom de Engweg niet gewoon eenrichtingsweg wordt, is nog niet bekend. Verkeerswethouder Homan is deze week op vakantie.

Heuvelrug

VVD: Engweg moet 30 cm breder

img 6071

De Driebergse Engweg wordt te smal en daarom verlegt het verkeer zich teveel naar omliggende straten, vinden bewoners van twee van die aanliggende lanen. De VVD-fractie op de Heuvelrug overweegt morgenavond een motie in te dienen om de Engweg alsnog minimaal 30 centimeter breder te maken.

Continue reading “VVD: Engweg moet 30 cm breder”