Driebergen

Zorg om massale kantoorontwikkeling stationsgebied

Omwonenden en natuurorganisaties zijn bezorgd over de verschillende plannen voor nieuwe kantoren rond station Driebergen-Zeist. Niet alleen Triodos wil er een nieuw, groot kantoor bouwen, ook vastgoedbedrijf Trooster en kwekerij Abbing hebben ambitieuze kantoorplannen.

Vorige week brachten Triodos en Trooster hun plannen naar buiten. Triodos wil een nieuw binnenlands hoofdkantoor bouwen van 12.500m2. Triodos heeft daarvoor eind vorig jaar landgoed de Reehorst overgenomen van de gelijknamige stichting, die op het randje van een bankroet stond. Sailllant detail is dat 32  jaar geleden in de villa De Reehorst de oprichtingsvergadering van Triodos plaatsvond. De Reehorst ligt binnen de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS), waar bouwen eigenlijk verboden is.
Het kantoor moet komen aan de noordkant van de Reehorst, op de plaats waar nu een grasveld ligt dat regelmatig als parkeerplaats dient. Triodos heeft beloofd de aantasting van de natuur ruimhartig te compenseren. Zou worden er meerdere oude waterlopen gerestaureerd en komt er een nieuwe faunapassage over of onder de N225, om de Reehorst weer met de hogere gronden van de Heuvelrug te verbinden.
                                                                                                 (schuif muis over beeld voor uitleg)
Iets ten noorden van het geprojecteerde kantoor van Triodos, op de plaats waar nu een tijdelijk parkeerterrein wordt aangelegd, wil vastgoedbedrijf Trooster een parkeergarage bouwen, voor minimaal 800 voertuigen, een maximum is nog niet genoemd. De garage zal verdiept -dus onder de grond- aangelegd worden en twee verdiepingen tellen. Bovenop de garage komt een ‘opgetild groen landsschap’, met daarop weer meerdere kantoorvilla’s, die de naam Buitenplaats Trooster moeten gaan dragen. Directeur Trooster wilde vorige week niet zeggen hoeveel kantoorruimte er precies  gebouwd gaat worden, maar de tekeningen laten forse gebouwen zien, van vier tot wel zes bouwlagen. Het zou volgens verschillende bronnen gaan om tussen de 10.000 en 20.000 m2.

Een stukje verder, richting Utrecht, zou kwekerij Abbing plannen hebben voor de bouw van nog eens drie tot vier kantoorgebouwtjes. Omdat dit gebied buiten de planzone ligt, is hierover nog niets naar buiten gebracht. Ook niets bekend is er over de parkeerplaatsen voor de werknemers van de nieuwe kantoorgebouwen. De P&R-garage van Trooster biedt ruimte aan 800 treinreizigers, voor de werknemers moet nog eens extra parkeerruimte komen. Op de plankaart van Triodos staat wel een parkeerterrein ingetekend ten zuiden van de Reehorst, vlak naast een nog aan te leggen nieuw parkeerterrein van de ICT afdeling van de KLPD, die huist in het witgerande pand aan de Odjikerweg.  

Bewoners van de Odijkerweg kwamen gisteren naar de raadszaal van de gemeente Utrechtse heuvelrug om hun zorg over het totaal aan plannen uit te spreken. ‘De gebouwen komen in onze voor- en achtertuin,’ aldus een Odijkerwegbewoner,’en dat is een regelrecht aantasting van ons woongenot.’ Een andere bewoner zei grote moeite te hebben met de onduidelijke procedures en plannen. De bewoner kwam met alle losse plannen samen wel tot een vrij schrikbarende optelsom: ‘Er wordt gesuggereerd dat er in totaal 30.000m2 kantooruimte bij mag komen.’ Beide bewoners zeiden grote zorg te hebben over de toekomstige verkeersafwikkeling rond het station, en vreesden een toename van het verkeer over de landelijke Odijkerweg, vooral nu daar een nieuwe tunnel is gebouwd en de weg ook voor vrachtverkeer geschikt zal zijn.

Jos Lisman, directeur van vastgoedbedrijf Lisman en Lisman en eigenaar van het kantoor aan de Zeister kant van het station, sprak ook zijn zorg uit over de plannen. Lisman’s eigen kantoor, waar nu Staatsbosbeheer kantoor houdt, zal tegen de vlakte moeten om plaats te maken voor een busstation. Over die uitkoop is Lisman in onderhandeling met de projectgroep, maar dat is niet zijn grootste zorg. Lisman heeft meer kantooruimte in de regio, en die zou best eens het slachtoffer kunnen worden van de ontwikkelingen rond het station. ‘Er komt veel teveel kantoorruimte. Dat zal zeker invloed hebben op de kantoorruimte in de rest van het gebied.  Er ontstaat direct een situatie van leegstand.’ Lismans grootste zorg is misschien nog wel de verhoging van de verkeersintensiteit, als gevolg van alle nieuwe kantoorruimte. Volgens Lisman wordt het ‘een heel kritisch kruispunt’, dat regelmatig dicht zal komen te staan, met alle gevolgen voor de bereikbaaheid van Lismans kantoren in Zeist.