Heuvelrug

Wrijving in gemeentebestuur Heuvelrug

Het botert niet altijd in het gemeentebestuur van de Utrechtse heuvelrug. Gemeenteraad en college van BenW maakten gisteravond beschaafd ruzie met elkaar, over een te late rapportage over een dure asbestverwijdering en een te snelle beslissing over de sluiting van de gemeentewinkel. De gemeenteraad voelt zich in het eerste geval onvolledig ingelicht, in het tweede geval gepasseerd.

De gemeenteraad kreeg onlangs een nieuwe tegenvaller van €50.000 op haar bord. Een renovatie van scholengemeenschap Maarsbergen pakt een halve ton duurder uit, vanwege de vondst van asbest. Het verwijderen van de asbest is niet vermijden, en meer asbesttegenvallers zijn op komst op nog vier andere te renoveren scholen, liet wethouder Van Oostrum de raad weten. Die raad accepteerde de tegenvallers gelaten, maar was wel boos over het tijdstip dat ze erover werd ingelicht. Al voor de zomer was de overschrijding bekend bij de ambtenaren, maar pas drie weken geleden kregen de raadsleden het te horen, terwijl ze twee maanden daarvoor akkoord moesten gaan met een pakket maatregelen om de scholen te renoveren. De asbestoverschrijdingen waren detijds wel bekend, maar niet in het bijbehorende kostenplaatje meegenomen. 

De gemeenteraad heeft het gevoel zo niet mee te kunnen besturen, lieten de raadsleden doorschemeren, terwijl ze telkens wel de brokken moet opruimen. Het nieuwe gaatje van €50.000 maakt de bezuingingsopgave voor de gemeenteraad, die al ruim €3 miljoen moet vinden, bovendien weer een klein stukje hoger. SGP-raadslid Boonzaaijer memoreerde zuchtend vijf eerdere overschrijdingen in zijn tijd als raadslid: ‘En telkens is uw antwoord: dit is een incident. Het zal niet meer gebeuren.’ En ook nu trok het college weer het boetekleed aan. Van Oostrum ging al eerder deze week, en gisteren weer, uitvoerig door het stof. In haar kielzog kwamen ook burgemeester Naafs en de wethouders Verhoef en Homan gisteravond met excuses en explicaties, die wel een uur vergadertijd in beslag namen. 

Naafs met name bezwoer de raad in verschillende bewoordingen dat zijn college zichzelf continu evalueert, zichzelf regelmatig ‘onder het  vergrootglas houdt’, en repte veelvuldig van verbetertrajecten, zelfreflectie, sensitiviteit en omgevingsgevoeligheid, om tenslotte te concluderen: ‘Fouten kun je niet uitsluiten. Er gaat gelukkig heel veel goed, maar dit had niet moeten gebeuren.’ Volgens Van Oostrum sluipen zulke fouten al snel in het werkproces: ‘Je schuift soms iets opzij en het volgende moment ben je het kwijt. Dat kan gebeuren. En we willen ook niet naar een organisatie waar mensen verkrampt gaan werken, zodat de voortgang in het geding komt.’ 

Voor diverse raadsleden was daarmee de kous niet af. BVH-raadslid Hensbergen noemde de nieuwe overschrijding en de manier van informeren onacceptabel, en zei een motie van treurnis te overwegen. Zo’n motie kan de steun van de andere oppositiepartijen krijgen, maar maakt verder weinig kans, omdat  coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA/GroenLinks doorgaans pal achter hun wethouders blijven staan, ofschoon ook zij ditmaal flink moesten zuchten. Met name VVD-raadslid De Brey opperde herhaaldelijk dat het college actiever fouten uit het systeem zou kunnen halen: ‘U moet op zoek naar informatie, om af en toe z’on foutje af te vangen. Wat vaker onder tafel kijken, om de problemen boven tafel te krijgen.’

Bovenop de asbestkwestie kwam ook nog het onverwachte besluit van het college dat inwoners de loketten van de gemeentewinkel vanaf 1 maart alleen nog maar op afspraak kunnen bezoeken. Dat besluit wekt op internet en twitter de nodige commotie, en de raadsleden voelen zich daardoor flink in het hemd gezet. CU-commissielid Van Wijnen citeerde daarbij een afgelopen week veelvuldig geretwitterde tweet: ‘Eerst bouwen ze een duur paleis voor zichzelf, en dan mogen wij er niet in.’ Volgens de raadsleden had het college eerst bij de gemeenteraad moeten vragen of het nieuwe regime een goed idee was. Wethouder Verhoef echter vond dat niet nodig, omdat het werken op afspraak geen beleidswijziging is of kosten bespaart, maar louter een verbeterde dienstverlening voor de inwoners oplevert: ‘Wat we hebben gemerkt is dat de tevredenheid van mensen die op afspraak komen groot is, terwijl de mensen die zomaar binnenlopen juist geirrriteerd zijn door de lange wachttijd.’ Verhoef wil die irritatie nu voorkomen door het hybride systeem -zowel op afspraak als op de bonnefooi- om te zetten in een slechts-op-afspraak-systeem. ‘Waarbij we voorlopig gewoon een loket openhouden voor mensen die toch zonder afspraak binnenlopen,’ aldus Verhoef.