Driebergen

Kantoren station ook in spoedwet

tekening trooster1

Het college van benw van de gemeente Utrechtse heuvelrug heeft de ambitieuze plannen voor nieuwe kantoorontwikkeling rond het NS- station al vorig jaar voor de spoedwet aangemeld. De gemeenteraad voelt zich gepasseerd en eist opheldering. Het kabinet heeft inmiddels ingestemd met de toevoeging van de nieuwe kantoren aan het stationsprojectplan.

Afgelopen week pas werd de gemeenteraad via een brief op de hoogte gesteld dat wethouder Homan de kantoorontwikkeling rond het station heeft aangemeld voor de crisis- en herstelwet. Deze wet is met de komst van de economische recessie in het leven geroepen om infrastructurele werken versneld door procedures en inspraak te loodsen, zodat de economie aangezwengeld raakt. De ondertunneling van de N225 onder het spoor en de aanleg van een nieuw trein- en bussstation werden al eerder in de spoedwet gestopt, om vaart te maken met de aanpassingen die een einde moeten maken aan de congestie op dit infrastructurele kruispunt in Midden-Nederland.

Naar nu blijkt heeft wethouder Homan al in december ook de ambitieuze plannen voor kantoorontwikkeling rond het nieuwe station aangemeld voor de spoedwet. Homan deed dit nadat de rijksoverheid hem vroeg of de gemeente de plannen van Triodos en Trooster voor de bouw van nieuwe kantoren ondersteunt. Naar nu blijkt heeft Homan in een eerder stadium hierover al een intentieovereenkomst gesloten met Triodos en Trooster. Dat is vreemd, met name omdat het bouwvolume van de Troosterplannen nog in nevelen gehuld is. Ben Trooster zelf sprak in januari over enkele kantoorvilla's, maar de tekeningen laten omvangrijke kantoorgebouwen zien. Volgens geruchten zou het zelfs gaan om een kantoorontwikkeling tot 20.000m2. Triodos wil daarnaast nog een kantoor van 12.500m2 bouwen op landgoed de Reehorst. De getallen betreft het grondoppervlak, onduidelijk is nog met hoeveel verdiepingen dit moet worden vermenigvuldigd.

Uit de brief van de gemeente blijkt verder dat het kabinet inmiddels akkoord is met de toevoeging van het project “(her) ontwikkeling van de stationsomgeving Driebergen-Zeist en het landgoed De Reehorst” aan de spoedwet. Diverse gemeentraadsleden voelen zich nu gepasseerd en hebben de wethouder inmiddels om opheldering gevraagd. Eerder deze maand bleken de gemeenteraadsleden ook al moeite te hebben met het hoge tempo waarmee wethouder Homan de stationsplannen door de procedures wil loodsen. Verantwoordelijk wethouder Homan heeft toen met geen woord gerept over het toevoegen van de kantoorplannen aan de versnelde procedure.

CDA-raadslid Van Steenderen zegt 'verbijsterd' te zijn over de brief.  'Juist omdat we onvoldoende informatie hebben en niet weten waar we precies mee akkoord moeten gaan, hebben we veel vragen gesteld bij de bespreking van het plan,' zegt Van Steenderen. 'Homan heeft toen expliciet gezegd dat we alleen over het stationsplan beslissen. Ik ben echt verbijsterd dat we niet eerder geinformeerd zijn.' Van Steenderen twijfelt er bovendien aan of formeel wel de juiste weg wordt bewandeld. 'Volgens de spoedwetprocedure moet de raad al een beslissing hebben genomen over het gebied. Dat hebben we wel over het stationsgebied, maar daar valt een stuk van het Troostergebied en de Reehorst in zijn geheel buiten, 'aldus Van Steenderen, die het ook 'lekker doordacht' noemt de informatie naar buiten te brengen juist nu iedereen voor het reces zit. 

Op 1 maart beslist de gemeenteraad over het stationsplan. Of dat ook een impliciet ja tegen het omstreden kantoorplan is, moet tegen die tijd wel duidelijk zijn, vindt Van Steenderen. Ook ander fracties hebben zich vrij kritisch over de reikwijdte van het plan uitgelaten, maar of de straffe fractiediscipline van de coalitie wordt gebroken is nog de vraag. Inhoudelijk, zegt Van Steenderen, valt er nog weinig over de kantoorplannen te zeggen. 'Omdat we er inhoudelijk nog niet over geinformeerd zijn. Maar ik kan me werkelijk niet voorstellen dat de VVD hier akkoord mee gaat, gezien de manier waarop ze voor groen en tegen hoogbouw strijden.' Ook zegt Van Steenderen de houding van GroenLinks/PvdA niet te begrijpen. "Het lijkt soms wel alsof de wereld hier omgekeerd is.'

Later meer……………..