Heuvelrug

Pleidooi voor smallere tunnelbak en station op maaiveld

Cultuur- en natuurorganisaties vrezen grote aantasting van de natuurwaarden rond het stationsgebied als de gemeenteraad de laatste stationsplannen vanavond aanneemt. Terwijl er genoeg alternatieven zijn.

Met name de verdiepte aanleg van het station -dat zou vier meter de grond in moeten- en het ontbreken van een deugdelijke faunapassage storen de verenigingen. Volgens hen is een station op maaiveld net zo goed mogelijk, goedkoper en vermijd je daarmee ook de steile hellingbanen. Die hellingen zorgen in het voorliggende plan voor grote problemen voor minder validen. Dat zo'n alternatief plan niet voorligt, terwijl het wel een oorspronkelijk uitgangspunt was, stoort de verenigingen des te meer. Volgens de organisaties loopt het plan vooruit op het bestemmingsplan, en is dat de verkeerde volgorde omdat er nu geen ruimte voor overleg en inspraak meer is.

Ook de breedte van de tunnelbak baart de organisaties zorgen. In het plan dat nu voorligt zakken er vier rijbanen acht meter de grond in. Dat is niet nodig, zeggen de organisaties, omdat er na tunnelbouw geen spoorbomen meer zijn, de congestie opgeheven is en het verkeer gewoon kan doorstromen. Ontsluiting van het station kan eenvoudig via parallelbanen op maaihoogte. Hierdoor zouden de op de Heuvelrug zo belangrijke grondwaterstromen veel minder ingrijpend onderbroken worden, zodat landgoed De Reehorst niet hoeft te verdrogen. Bovendien zou het een veel goedkopere oplossing zijn.

Verder maken de organisaties zich zorgen over de faunapassage. Migratie is voor dieren erg belangrijk, terwijl de mogelijkheden daartoe steeds verder beperkt worden, door wegenaanleg, nieuwbouw en verlichting van sportvelden in de buurt. Juist nu de dure faunapassage onder de A12 gereed is zou het kapitaalvernietiging zijn als de dieren een paar honderd meter verder door een verbrede en verdiepte N225 worden gestuit. In het voorliggende plan verbreedt de N225 zich tot wel zes rijbanen, plus nog een extra kruispunt met stoplichten bij de ingang van hockeyclub Shinty, terwijl juist daar de enig overgebleven mogelijkheid voor een faunapassage onder de N225 ligt.

Volgens de natuurorganisaties zouden de gemeenteraadsleden van zowel Zeist als Utrechtse heuvelrug er goed aan doen de plannen slechts voor kennisgeving aan te nemen, en een formeel besluit uit te stellen tot het bestemmingsplan gereed is. De raadsleden van de Heuvelrug beslissen hier vanavond over, Zeist is volgende week aan de beurt.

Bekijk hier een filmpje waarin Erik Nootenboom de zorgen nog eens toelicht. (Hillridge eerste poging ook soort van tv te maken.)