Heuvelrug

Markt: privatiseer ons

IMG 6077

De gemeente wil bezuinigingen op de weekmarkten. De marktlui zelf zien de markt het liefst geprivatiseerd.'Laat het ons maar zelf organiseren.'

In de bezuinigingsgolf die momenteel over de Heuvelrug waart, bedoeld om de gemeentelijke financien op orde te krijgen, is ook een plaatsje voor de weekmarkten ingeruimd. Volgens de begroting kosten de vijf markten de gemeente ruim €150.000, waar slechts €60.000 aan inkomsten tegenover staan. Door wat oneigenlijke posten in de marktbegroting te schrappen daalt het kostenplaatje al heel wat, toch wil de gemeente nog een kleine €30.000 bezuinigen, door de marktgelden te verhogen en op schoonmaakkosten te besparen.

IMG 6077

De marktlui zelf zijn nog niet op de hoogte van de voorstellen. Ton de Veen, kaasboer en officieus woordvoerder van de Driebergse marktlui, vraagt zich af of de door de gemeente aangedragen bedragen wel kloppen. Zo bestaat het leeuwendeel van de kosten uit salariskosten voor de marktmeester, die in dienst is van de gemeente. 'Je kunt je afvragen of die hele dagen op alle markten aanwezig moet zijn. De markten in Maarn en Amerongen zijn zelfs zo klein dat die beter in standplaatsen kunnen worden omgezet. Dan regelen de marktlui alles zelf en kost het de gemeente niets,' zegt De Veen. Ook hebben de marktlui geen invloed op de opbouw- en schoonmaakkosten. 'We moeten zelf ons afval meenemen, en geveegd moet de straat sowieso. Dan kun je de kosten niet alleen op de markt wegschrijven,' vindt De Veen.

Ton de Veen ziet de markt eigenlijk het liefst 'geprivatiseerd'. 'Laat het ons maar organiseren, met een marketingplan. Dan komt er meer ruimte voor promotie, en kost het de gemeente minder.' Dat gebeurt elders ook, vaak met goede gevolgen, zegt De Veen, die wijst op voorbeelden elders in het land, gebaseerd op het concept 'Markt op Afstand'.  'De markt wordt dan georganiseerd door de kooplui zelf, de gemeente levert alleen het terrein. Andere gemeenten behalen daar ook goede resultaten mee. Nee, laat het ons zelf maar doen. Daar krijg je een goedkopere en aantrekkelijker markt door.' De  Veen noemt als voorbeeld de openingstijd van de markt. 'Die hebben we nu schoorvoetend naar elf uur kunnen brengen. Maar de Traaij is wel al vanaf 's ochtends vroeg afgesloten, dus waarom zouden we niet meteen kunnen beginnen. Dan kunnen de winkeliers en horeca ook de hele woensdag van onze gezellige Driebergse markt  profiteren.' De Veen vindt de totaalkosten overigens best meevallen. 'Een markt heeft ook een belangrijke sociale functie. Op de markt ontmoeten mensen elkaar en een markt brengt levendigheid, gezeliigheid en verhoogt het de omzet voor winkels en horeca in een dorp. Dat vergeet men wel eens.'