Heuvelrug

Gemeentes claimen bommengeld terug

De gemeenten Heuvelrug, Buren en Rhenen willen de kosten die ze maakten om oude vliegtuigbommen op te ruimen terug van een andere overheid. Welke overheid precies maakt niet uit, vandaar dat ze de kosten dubbel claimen.

De drie gemeenten hebben de kosten in eerste instantie neergelegd bij het Waterschap Vecht, de oorspronkelijke eigenaar van de bagger. Omdat die heeft geweigerd alle kosten te vergoeden is een nieuwe constructie bedacht. De gemeenten hebben nu een bommenpotje in de begroting van het ministerie van Binnenlands zaken ontdekt en aangesproken, pas nadat de kwestie in de Tweede Kamer ter sprake kwam en de minister de bommenregeling noemde. Die regeling vergoedt de kosten tot 70%. De gemeenten willen nog altijd 100% claimen bij het Waterschap, maar mocht de minister inderdaad 70% vergoeden, dan krijgt het Waterschap die 70% weer terug. Het Waterschap heeft het voorstel nog in beraad.

Eind november moesten eerst Rhenen en later de gemeenten Heuvelrug en Buren grootscheeps in actie komen om twee oude Britse vliegtuigbommen gecontroleerd tot ontploffing te brengen. De bommen werden aangetroffen in twee baggerschepen die langsvoeren op weg naar een stortplaats van bagger verder rivieropwaarts. De naar boven gedreven bommen werden pas bij het passeren van de sluizen bij Amerongen ontdekt. De bagger was afkomstig uit de buurt van een spoorbrug in Weesp, maar niet uit de gevarenzone direct onder de brug. De spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal was doelwit van de geallieerde troepen in WOII. De kans dat er bommen in de bagger zouden worden aangetroffen werd aanvankelijk erg klein genoemd. Inmiddels is de gevarenzone rond de brug met driehonderd meter uitgebreid, vertelde burgemeester Naafs zijn gemeenteraad onlangs.

De eerste bom werd door de gemeente Rhenen opgeruimd, waarbij  nogal wat inwoners van Elst geevacueerd moesten worden of lange tijd binnen moesten blijven. Voor de zekerheid werd ook een van de andere schepen gecontroleerd, waarbij toch nog een bom werd aangetroffen, die door Buren en Heuvelrug samen werd opgeruimd. Met beide acties – waarbij naast de Explosieven Opruimings Dienst ook veel politie en gemeentelijke buitendienst kwam kijken om wegen af te zetten en inwoners te evacueren- waren hoge kosten gemoeid, zeggen de drie gemeenten. Voor Rhenen zou het gaan om  €127.000 , voor Buren  €100.000 en voor Utrechtse heuvelrug  €43.000.