Heuvelrug

Projectontwikkelaar NS-station: vrees voor enorme kantoorbouw ongegrond

tekening trooster1

Niemand hoeft te vrezen voor 'megalomane kantoorbouw', zegt Ben Trooster. 'Ik ben gewoon gebonden aan de kwaliteitseisen.'

Ben Trooster is directeur van het Zeister familiebedrijf Trooster. Trooster bezit de panden aan de zuidkant van station Driebergen-Zeist, panden die gesloopt zullen worden bij de aanleg van het nieuwe station. Onder diezelfde grond komt een parkeergarage voor ruim achthonderd auto's, er bovenop staan -in de plantekeningen- een aantal kantoorgebouwen geprojecteerd. Die tekeningen hebben bij een flink aantal mensen de vrees aangewakkerd dat het stationsgebied omgetoverd zal worden tot de Zuid-as van de gemeente Heuvelrug. 

tekening trooster1

Eind januari had Trooster nog geen duidelijk antwoord op de vraag over de precieze omvang van de kantoorplannen. Dat was tijdens de presentatie van de plannen van Triodos, die vlak naast het Troosterproject een kantoor van 12.500m2 grondoppervlak wil bouwen, waarover eveneens onduidelijkheid en ongerustheid bestaat. 'Een aantal kantoorvilla's, wat en hoe precies weten we nog niet,' aldus Trooster eind januari over zijn plan. 

Inmiddels is er meer openheid. Vanaf zijn wintersportadres laat Ben Trooster weten dat er voor zijn project een limiet geldt van 21.000m2 kantooroppervlak. Hoeveel meters grondoppervlak dat wordt, is afhankelijk van de uiteindelijke plannen. 'Concreet is er nog niets, dus wat ik nu doe is voor de muziek uitlopen. Maar hoe hoger je kunt bouwen, hoe minder grondoppervlak je nodig hebt. We mogen tot boomtophoogte, en die is vastgesteld op vijfentwintig meter. Dat betekent zes bouwlagen. Dat mogen we overigens niet overal, aan de kant van het station wordt het hooguit tweelaags.' 

De bestaande, en deels al gesloopte panden aan de zuidkant van het station bemeten nu tezamen een grondoppervlak van ongeveer 11.000m2, ongeveer de helft van het kantooroppervlak dat Trooster voor ogen heeft. Dat het nieuwe kantorencomplex een massalere aanblik zal geven dan de huidige bebouwing geeft, is niet het geval, beklemtoont Trooster. 'Het geheel wordt veel geordender, het is zeker niet de bedoeling het aanzicht volumineuzer te laten worden. Alles zal op een nette en mooie manier uitgevoerd worden, waarbij de natuurwaarden niet worden aangetast en de grondwaterstromen niet door de diepe parkeergaragebak worden onderbroken. Ik krijg geen vergunning als ik dat verstoor. Ik wil dat ook helemaal niet. En ik ben gewoon gebonden aan de kwaliteitseisen. In de eerste plaats moeten er meer zichtlijnen van het station richting de natuur komen, in de tweede plaats moet het blik uit zicht. Het heeft onze prioriteit om dat uit te voeren'.    

Wel benadrukt Trooster dat zijn project in een stedelijk gebied gepland staat, waartussen 'groen geprojecteerd wordt'. Dit in tegenstelling tot het gebouw van Triodos, waar het omgekeerde gebeurt: nieuw steen in een groene omgeving. 'Daar snap ik de ongerustheid beter,' aldus Trooster.