Driebergen

Stationsplan ongehavend verder

station 2020 zuidzicht

De plannen voor een nieuw NS-station zijn door de Heuvelrugse bestuurders ongehavend aangenomen, ondanks de vrees voor 'megalomane' kantoorontwikkelingen bij sommige betrokkenen. Wethouder Homan kon die vrees bij zijn coalitie eenvoudig wegnemen, bij de oppositie niet. Volgens kantoorontwikkelaar Trooster heeft helemaal niemand iets te vrezen.

De kantoorplannen maken formeel geen deel uit van de stationsplannen, maar zijn er wel nauw mee verbonden. Veel mensen vrezen dat nu de plannen voor een nieuw verdiept station plus vierbaanstunnel onder het spoor zijn aangenomen de bouw van omvangrijke kantoorgebouwen rond het station niet meer valt te stoppen. De Heuvelrugse wethouder Homan heeft wat dat betreft de schijn tegen zich door de kantoorplannen in een bijlage van de stationsplannen te stoppen, en gezamenlijk in Den Haag voor de verkorte procedure van de crisis-  en herstelwet in te dienen, zonder de gemeenteraad daarover te raadplegen of zelfs maar in te lichten. Oppositiepartijen zijn daarover zo boos dat ze de plannen voor een nieuw station niet wilden steunen, of ten minste van een afkeurenswaardig woord wilden vergezellen, zoals CU, CDA en SGP deden. SGP-raadslid Boonzaaijer had daarbij overigens niet de illusie dat zijn bezwaren een verschil zouden maken, omdat 'de lijdzaam volgende coalitie toch wel akkoord zou gaan'. Alleen de SP bleef – en is dat altijd geweest- niet alleen procedureel maar ook inhoudelijk tegen het plan dat volgens SP-raadslid Van Geijtenbeek gepaard zal gaan met een  'megalomane kantoorbouw in afschrikwekkende vorm. De ondertunneling van de N225 en een bescheiden nieuw stationsgebouw is meer dan genoeg,' aldus SP-raadslid Geijtenbeek.

station 2020 zuidzicht

De coalitiepartijen noemden het plan 'een compromis', 'het minst slechte', en 'dit is wat we eruit gesleept hebben'. De raadsleden zagen wat dat betreft hun geringe invloed  onder ogen, als klein duimpje in een spektakel geleid door de reuzen Prorail, Rijksoverheid en de provincie. Wethouder Homan nam nog wat angels uit het plan met de verzekering dat de gemeenteraadsleden uiteindelijk het laatste woord zullen hebben: 'U bepaalt het bestemmingsplan, daar doet de crisis- en herstelwet niets tegen,' aldus Homan, die ook de vrees bij eventuele bezwaarmakers probeerde weg te nemen. Ook zij kunnen in de bestemmingsplanfase hun rechten op insprraak doen gelden, 'tenzij het de vlindervereniging uit Nijkerk is. Je moet wel een belang hebben,' aldus Homan. Op een vraag van CDA-raadslid van Steenderen om de top vijf risico's te noemen noemde Homan overigens als onbetwiste nummer een 'het risico van kostenoverschrijding'. 'We hebben €5,1miljoen toegezegd. Als we nu extra wensen hebben, bijvoorbeeld een extra lift willen, dan zal er extra geld op tafel moeten.' 

Volgens Ben Trooster, voornaamste projectontwikkelaar in het stationsgebied, hoeft helemaal niemand te vrezen voor 'megalomane kantoorbouw'. Alles zal op een nette en mooie manier uitgevoerd worden, zegt Trooster, waarbij de natuurwaarden niet worden aangetast en de grondwaterstromen niet door de diepe parkeergaragebak worden onderbroken.  'Ik krijg geen vergunning als ik dat verstoor. Ik wil dat ook helemaal niet. En ik ben gewoon gebonden aan de kwaliteitseisen. In de eerste plaats moeten er meer zichtlijnen van het station richting de natuur komen, in de tweede plaats moet het blik uit zicht. Het heeft onze prioriteit om dat uit te voeren.'