Leersum

Bibliotheek verhuist, De Binder verliest status cultuurhuis

De Leersumse bibliotheek komt niet meer voor in de plannen die wethouder Pamboer heeft met dorpshuis De Binder. Pamboer wil De Binder commercieel verhuren, de cultuurhuisfunctie komt daarmee grotendeels te vervallen. Alleen een ingenieus plannetje van PvdA/Groenlinks kan de bilbliotheek nog voor De Binder redden.

Zoveel bleek bij de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen van het college van BenW. Gisteravond konden de politieke partijen voor het eerst reageren op het plan de bibliotheek een bezuiniging van €290.000 op te leggen. Een ton daarvan stond al eerder in de collegeplannen, daar komt nu wegens de oplopende gemeenteljke tekorten nog eens twee ton bij. Een ton daarvan zou opgebracht kunnen worden door de bibliotheek te verhuizen uit het Leersums dorpshuis De Binder, want zoveel betaalt de bibliotheek aan huur. Omdat die huur betaald wordt aan de gemeente zelf, de eigenaar van het dorpshuis, deed het voorstel aanvankelijk nogal wat wenkbrauwen fronsen. Maar gisteren bleek dat het plan past in een hele nieuwe opzet voor De Binder.

Volgens wethouder Pamboer had hij in het bibliotheekvoorstel verzuimd uit te leggen welke kant hij op wil met De Binder. Dat is de kant van de commerciele verhuur, zo legde hij zijn gemeenteraad na een rondje excuses uit. Nu al wordt De Binder deels commercieel geexploiteerd, door een extern bedrijf, maar wel als dorpshuis. Pamboer wil ook de rest van het gebouw verhuren, vanaf 2014. 'Ik wil die vierkante meters verkopen, hoe, dat gaan we nog bekijken. Het streven is een huurder te vinden ,'aldus Pamboer, die tijd vroeg omdat hij ook met architecten om de tafel wil, om de binnenruimte van de Binder tot beter te verhuren ruimtes te verbouwen. Ook de provincie zou haar cultuurhuisnota, waarvan de Binder een gevolg is, aan het heroverwegen zijn, omdat de exploitatie te zwaar op de gemeentelijke begrotingen drukt. Op  de vraag of het karakter van De Binder, een cultuur- ofwel dorpshuis,  daarmee zou veranderen antwoorde Pamboer ontwijkend: 'Phoe, dat weet ik niet  Er zal maar een bepaald soort bedrijven zijn die dit soort vierkante meters wil betrekken. Misschien in de zorg of iets dergelijks, in elk geval niet iets dat vergelijkbaar is met een bibliotheek.' 

De politiek reageerde vrij lauw. Allen beklemtoonden dat ze de bibliotheek een warm hart toedroegen, maar handen en voeten kreeg dat warme hart niet. Volgens de meeste partijen kan de bibliotheek ook op een andere plaats in het dorp – de Schermerij en de Schakel werden met name genoemd-  haar functie wel vervullen. Alleen Hans Waaldijk van PvdA/Groenlinks beloofde op de raadsvergadering met een amendement te komen waarmee de bibliotheek voor De Binder gered kan worden, en daarmee het cultuurhuis behouden blijft. 'Wij staan dorpsgericht werken voor, de bibliotheek speelt daarin een belangrijke rol als voorziening en ontmoetingsplek. Sluiting is een stap te ver. We zulen met een amendement komen, waarin we misschien een opklossing kunnen vinden. Zoals het hier staat kunnen we het niet steunen.'