Heuvelrug

Gemeente trekt zich terug uit openbare ruimte

onderhoud groen

Inwoners van de Utrechtse heuvelrug mogen voortaan zelf het openbaar groen onderhouden, als ze willen. De gemeente streeft onderhoudsarme plantsoenen en bermen na en zal het onderhoud van de wegen tot een minimum beperken. Veel borden gaan verdwijnen, de verlichting wordt dimbaar en illegale toe-eigening van gemeentegrond wordt opgespoord.

De bezuiniging in 'onderhoud openbare rumte' is fors en dateert al van vorig jaar. Gefaseerd groeit de besparing van een ton dit jaar, naar vier ton in 2014 en 2015. 'Heestervakken' zoals de perkjes langs de straten worden genoemd, zullen worden omgezet in onderhoudsarme graszones. Tenzij omwonenden de perkjes zelf willen gaan onderhouden, lichtte wethouder Homan gisteren zijn plannen toe, en zo laat de gemeente vanochtend ook in een persbericht weten.

Gisteren bleek ook dat in totaal rond de 50.000 m2 gemeentegrond illegaal in gebruik is genomen door bewoners. Hoewel dit onderhoudskosten heeft bespaard, wil wethouder Homan hier toch een einde aan maken. Een gespecialiseerd bureau gaat de komende maanden voorzien van kadasterkaarten en gps in kaart brengen waar de gemeentelijk vierkante meters precies liggen. Homan overweegt nog bewoners de kans te geven die illegale ingebruiksname om te zetten in eigenaarschap, wat de gemeente weer geld kan opleveren.

onderhoud groen

Verder zal fors worden bespaard op de bebording van de gemeente. 'Het is de vraag of je voor een zebrapad een bord moet zetten om aan te kondigen dat het een zebrapad is,' zo illustreerde wethouder Homan de maatregel. "Je kunt ook volstaan met goede verlichting en een zebrapad dat zelf goed in de verf staat.' Door de bebording terug te brengen bespaart Homan €65.000. 

Ook bespaart de gemeente inmiddels flink op de straatverlichting. Dit jaar loopt dat op tot €100.000, in 2014 moet dat €200.000 zijn. Problemen met het uitvallen van straatverlichting -zoals de laatste tijd regelmatig gebeurt in het Rijsenburgse deel van Driebergen-Rijsenburg- moeten tot het verleden gaan behoren door een eigen gemeentelijk stroomnetwerk aan te legen. De achtduizend lantaarnpalen zullen daarbij vervangen worden door vijfduizend stuks nieuwe led-lantaarnpalen, die in de nachtelijke uren gedimd worden. Een select aantal wijken gaat er binnenkort vast meer proefdraaien. 

Een grote besparing (€280.000) wil Homan ook behalen op het onderhoud van de gemeentelijk wegen. Die beleidsomslag is vorig jaar al ingezet, maar moet  nu formeel de steun van de politiek krijgen. Gevaarlijke gaten zullen worden gedicht, maar verder zal de gemeente het wegenonderhoud beperken tot een minimum, zo liet Homan weten. 'Randjes van wegen zullen misschien gaan afbrokkelen. We zullen niet meer grote stukken weg asfalteren, maar wegen gaan plakken. Voor de uitstraling doet deze bezuiniging wel iets, maar voor de veiligheid niet. Met deze bezuiniging zitten we wel aan de onderkant van het veiligheidsniveau,' aldus Homan, die daarmee vier man in de buitendienst bespaart. SGP-Raadslid Boonzaaijer waarschuwde voor het teveel korten op de buitendienst. Volgens Boonzaaijer kan er beter bespaard worden op de organisatie: de witte boorden van de gemeente: 'Aan dat spreekwoordelijke waterhoofd zou je wat moeten doen, en niet in de uitvoering, niet in de leefomgeving van de burger.'  CDA-raadslid Van Steenderen vroeg zich tenslotte hardop af of door het minimale wegonderhoud de kosten in de toekomst niet zouden verdriedubbelen.

Minder steun kreeg ook de korting op het budget van monumentenzorg. D66 stelde een amendemant in het verschiet, waarmee de monumentenzorg niet hoeft te bezuinigen. Wethouder Verhoef zei zo'n amendement te verwelkomen: 'Als u iets anders kunt vinden om op te besparen, zou ik daar persoonlijk niet ongelukkig mee zijn.' Verder kreeg ook de korting op het budget bewonersparticipatie in verkeerplannen weinig steun. Of de politiek daar alternatieve bezuingingen voor kan vinden, zal blijken op 29 maart, wanneer alle bezuinigingen afgehamerd moeten worden. Dat is volgens de wethouder broodnodig, omdat er 'nieuwe tegenvallers op ons afkomen'. 'Maar deze begroting is toekomstvast', aldus een zelfverzekerde Homan.