Heuvelrug

Scholen Heuvelrug onder druk; Zonheuvel en Doflijn mogelijk samengevoegd. Merseberchschool lijkt gered

De Driebergse Zonheuvelschool gaat misschien samen met de openbare Dolfijnschool een nieuwe school bouwen. Ook de Maarsbergse Merseberchschool staat een overlevingsstrijd te wachten. Er komen op de Heuvelrug te weinig kinderen ter wereld om alle scholen open te houden.

Het schoolgebouw van de Zonheuvelschool is oud en aan nieuwbouw toe. De school komt nu nog wat ruimte tekort, maar de komende jaren gaat dat volgens de prognoses omslaan in een ruimteoverschot. De gemeente wil daarom dat bij het onderzoek naar een nieuw schoolgebouw nadrukkelijk wordt onderzocht of een 'samenvoeging' -geen fusie, wel samen onder een dak- met de voormalige Weideblomschool, nu Dolfijn, een optie is. Het lijkt daarbij onwaarschijnlijk dat de nieuwe school op dezelfde plek als nu komt te staan. De omwonenden van de school aan het Burgemeesterpark roeren zich al jaren en zouden een nieuw schoolgebouw wel eens kunnen gaan dwarsbomen, laten de ambtenaren in hun onderzoekje doorklinken. VVD-raadslid Van Valkenburg en D66-raadslid Hak steunen de samenvoeging van de twee buurtscholen. 'Ze wonen in dezelfde buurt, zitten op dezelfde club, gaan naar dezelfde kerk, dus laten we zoeken in de richting van samenvoeging,' aldus Hak. 'Houdt u wel rekening met de mondige burgers,' wijst Van Valkenburg op de oppositie rond de school. 

Achterliggende reden van de schoolfusie is een afname van het aantal kinderen in de gemeente Heuvelrug. Volgens wethouder Van Oostrum is er nu al een daling van 25% van het aantal jonge kinderen en zet die trend zich de komende jaren door. De daling van het aantal kinderen werd recentelijk ook als reden aangevoerd om te bezuinigen op het aantal speelplaatsen en jongerenruimtes. In de jaren negentig probeerde de toenmalige gemeente Driebergen drie scholen in Zuid-Driebergen (Valkenheuvel, Dolfijn-zuid, Kring-Zuid) samen in een gebouw onder te brengen, ook vanwege een dalend aantal kinderen. Die daling was toen overigens minder groot, en scholen en ouders wisten de samenvoeging destijds te voorkomen. 

De gemeente lijkt de Maarsbergse Merseberchschool nog net te kunnen redden. Door de school te renoveren en er ook een 'mini-cultuurhuis' -een soort dorpshuis- in te vestigen wint de school aan bestaansrecht, en hoeven de kinderen voorlopig niet naar buurdorp Maarn naar school. Volgens de plannenmakers is de investering gerechtvaardigd omdat anders de leefbaarheid in het kleine dorp Maarsbergen tezeer zou verminderen. Wethouder Van Oostrum noemde eventuele sluiting van de school zelfs 'de dood in de pot'. De term minicultuurhuis is volgens Van Oostrum overigens misplaatst, omdat het in feite gaat om een multifunctionele ruimte die overdags  verhuurd wordt aan een kinderdagverblijf. Of het een oplossing is voor de lange termijn lijkt de vraag, ook in Maarsbergen neemt het aantal kinderen verder af. Bovendien keren zich ook nu al mensen tegen de vestiging van het minicultuurhuis in Maarsbergen. Volgens de tegenstanders kan alles beter in Maarn ondergebracht worden, omdat de afstand Maarn- Maarsbergen makkelijk te overbruggen is, ook voor schoolkinderen. Bovendien zou het Maarsbergse minicultuurhuis de overlevingskansen van het Maarnse dorpshuis De Twee Marken weer verminderen.