Heuvelrug

Nieuwe financiele tegenvaller dreigt

Wethouder Homan kan weer opnieuw gaan rekenen. Vanwege een nieuwe rekenmethode loopt de gemeente waarschijnlijk nog eens €700.000 mis. Toch zit bezuinigen op de wethouderskosten en de burgemeesterswoning er voorlopig niet in.

Vorige week kreeg de gemeente al een tegenvaller van een kwart miljoen te verwerken. De tegenvaller van deze week is het gevolg van een nieuwe methode bij het berekenen van de algemene uitkering, de rijkstoelage waar de bedrijfsvoering van gemeentes voornamelijk op rust. Omdat er een nieuw adminsitratiesysteem (BGA) in werking treedt, telt de rijksoverheid bijzondere gebouwen niet meer of anders mee. En omdat de minister de algemene uitkering berekent op grond van die administratie, vervalt een flink aantal adressen.

Met name gemeenten met kazernes, zorginstellingen en recreatiewoningen worden getroffen. Voor de gemeente Utrechtse heuvelrug zou het gaan om €700.000. Dat is ongeveer 1% van de gehele Heuvelrugse begroting, of 1,6% van de algemene uitkering. De nieuwe rekenmethode gaat volgend jaar in. Wethouder financien Homan trekt met inmiddels vijftig collega wethouders samen op om de minister tot een nieuwe telmethode te bewegen. 'En die groep wordt steeds groter. Ik begrijp dat de minister een objectief meetpunt voor een rechtvaardiger verdeling van het geld zoekt, maar dit kan ze niet bedoeld hebben.' 

Vinnige woordenwisselingen

Homan zei bij de behandeling van zijn begroting vorige week ook om andere redenen (WMO, wet Leyten) een verdere daling van de inkomsten te verwachten, maar noemde de begroting 2012-2016 desondanks 'toekomstvast'. Niet iedereen was dat met hem eens. De bijgestelde begroting leidde bij vlagen tot onbegrip en vinnige woordenwisselingen. Nadat wethouder Homan een aantal detailvragen van CDA-raadslid Wim Stegeman niet afdoende wist te beantwoorden, waaide de laatste opzichtig met zijn papieren. 'Als dit de manier van begroten is dan haak ik af. Dit slaat helemaal nergens meer op.'

SGP-raadslid Boonzaaijer verklaarde overigens het ingetrokken voorstel een wethouder minder te gebruiken toch te steunen. Omdat het de eerste jaren slechts €19.000 voordeel zou opleveren -wethouders ontvangen nog jarenlang 'wachtgeld' uit de gemeentekas- heeft het college dat voorstel niet ingediend. Pas halverwege het decennium zou het voordeel substantieel zijn. VVD-raadslid De Brey zei uberhaupt niet verder terug te willen naar drie wethouders. 'We zijn al terug van zes naar vier. Je kan niet verwachten dat drie wethouders het werk van vier gaan doen. Ik weet dat u liever nul van dit soort wethouders heeft, maar ik ga geen wethouders naar huis sturen als dat maar €19.000 opbrengt.' Volgens Boonzaaijer kan dat best. 'Als u kerntaken afstoot, kunt u met minder wethouders toe.'

Opmerkelijk was verder de opmerking van D66-raadslid -en coalitiepartner- Prakke, die zich afvroeg of het wel juist was dat de burgemeesterwoning de gemeente nog altijd een slordige €20.000 per jaar kost. Wethouder Homan beloofde na te gaan of dat bedrag klopte. De verbouwing van de burgemeesterswoning leidde enkele jaren geleden tot een forse overschrijding, die mede aanleiding was voor het vertrek van de toenmalige wethouder van financien. De huidige wethouder financien Homan wil juist al het gemeentelijk vastgoed verkopen, zolang dat niet door de gemeente wordt gebruikt. 'Maar dat geldt juist niet voor de burgemeesterswoning. Die gebruiken we wel degelijk.'