Doorn

Doornse gat zoekt exploitant. Gravenbol sluit in 2013. Henschotermeer duurder

Recreatieschap moet terreinen wettelijk niet alleen onderhouden maar ook bewaken en beveilgen

Het recreatieschap gaat een exploitant zoeken voor recreatieterrein het Doornse gat. Die mag invulling geven aan het prijswinnende idee om er een ‘speel en chillbos’ van te maken. Intussen sluit het schap het recreatie- en zwemterrein Gravenbol, tussen Amerongen en Wijk en verhoogt het de parkeertarieven van het Henschotermeer.
Gravenbol gaat begin 2013 dicht. Hiermee bespaart het recreatieschap ongeveer €50.000. Het Recreatieschap zit al een tijdje in de rode cijfers, wegens de terugloop aan gemeentelijke en provinciale bijdrages. Jaarlijks wordt sowieso een ton verlies geleden, reden dat het schap haar recreatieterreinen onder de loep heeft genomen. Kwintelooijen (Rhenen/Veenendaal) heeft geen hek en kan daarom niet gesloten worden.

gravenbol