Doorn

Doornse gat zoekt exploitant. Gravenbol sluit in 2013. Henschotermeer duurder

Recreatieschap moet terreinen wettelijk niet alleen onderhouden maar ook bewaken en beveilgen

Het recreatieschap gaat een exploitant zoeken voor recreatieterrein het Doornse gat. Die mag invulling geven aan het prijswinnende idee om er een ‘speel en chillbos’ van te maken. Intussen sluit het schap het recreatie- en zwemterrein Gravenbol, tussen Amerongen en Wijk en verhoogt het de parkeertarieven van het Henschotermeer.
Gravenbol gaat begin 2013 dicht. Hiermee bespaart het recreatieschap ongeveer €50.000. Het Recreatieschap zit al een tijdje in de rode cijfers, wegens de terugloop aan gemeentelijke en provinciale bijdrages. Jaarlijks wordt sowieso een ton verlies geleden, reden dat het schap haar recreatieterreinen onder de loep heeft genomen. Kwintelooijen (Rhenen/Veenendaal) heeft geen hek en kan daarom niet gesloten worden.

gravenbol

Het Henschotermeer (Maarn/Woudenberg) levert juist geld op. Over bleven het Doornse gat en Gravenbol. Aanvankelijk was het plan het Doornse gat te sluiten, maar dat stuitte op veel weerstand. Dus werd die beslissing teruggedraaid en omgezet in een prijsvraag: het beste idee om het Doornse gat aantrekkelijk en exploitabel te maken.

Doornse gat

Gisteren werd de uitslag bekend gemaakt. Winnaar was het idee van het gezin Van der Valk om van het Doornse gat een ‘speel en chillbos’ te maken door het in verschillende themavelden op te delen, zodat verschillende leeftijdsgroepen er terecht kunnen. Het meer ambitieuze idee waarbij de lange en stijle zandheuvel van het gat wordt omgetoverd in een energiewinnende ski – (winter) of downhillhal (zomer) en het idee om in het Doornse gat een amfitheater te vestigen zijn ook aan het recreatieschap overhandigd. ‘Want die is probleemeigenaar, ‘aldus de Heuvelrugse wethouder Verhoef, die daarmee uitdrukking gaf aan de koers van Heuvelrugse gemeentebestuur zich tot kerntaken te beperken.

Het recreatieschap gaat volgens haar voorzitter Van Oostrum de voorstellen onderzoeken op haalbaarheid en zoeken naar een exploitant die het aandurft de ideeen in de praktijk te brengen. Die exploitant krijgt waarschijnlijk wel meer ruimte in het nieuwe provinciale bestemmingsplan, zodat een vorm van horeca in het Doornse gat tot de mogelijkheden gaat behoren. Daarmee zou het recreatieterrein zichzelf kunnen gaan bedruipen.

Recreatieschap moet terreinen wettelijk niet alleen onderhouden maar ook bewaken en beveilgen

Het besluit Gravenbol te sluiten is volgens de secretaris van het recreatieschap Louk Welter een teleurstellende, maar wel logische beslissing. Gravenbol is het enige terrein dat daadwerkelijk fysiek afgesloten kan worden. Bovendien is de Gravenbol -een zwemplas in een dooie arm van de Nederrijn- slechts een paar maanden per jaar exploitabel, en loopt het gebied ’s winters onder water, zodat er niets gebouwd kan worden dat geld genereert.

Bedroefd was Welter over de onwil van de oprichters van het recreatieschap Gravenbol te redden. ‘Dat elf gemeenten en de provincie samen niet €50.000 kunnen vinden, dat ze geen cent willen betalen, dat is teleurstellend,’ aldus Welter, die de mogelijkheid openhield dat nu de Wijkse bevolking nu in actie komt om de Gravenbol open te houden. ‘Dat is de volgende uitdaging, om iets te verzinnen. Ik verwacht niet dat dit een walk over is.’ Gravenbol krijgt ongeveer honderdduizend bezoekjes per jaar, een kleine vijftienduizend meer dan het Doornse gat. Het terrein toegankelijk laten zonder te onderhouden is volgens Welter geen optie, omdat het recreatieschap wettelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid.

Om de financiele tekorten verder op te vangen verhoogt het recreatieschap de parkeertarieven van het Henschotermeer naar €1 per twintig minuten, met een starttarief van €2. Een dagkaart gaat van €7 naar €8,50. Het was aanvankelijk de bedoeling van het recreatieschap de expoliatie van het Henschotermeer te outsourcen, maar de grondeigenaar -landgoed Den Treek- wilde in dat geval ook een deel van de winst opstrijken. Dat probleem speelt bij het Doornse gat niet. ‘We hopen dat binnen een paar jaar die rodelbaan hier ligt, ‘aldus voorzitter Van Oostrum van het recreatieschap.

prijs doornse gat