Heuvelrug

Bibliotheek: liever niet in Binder

Lokale politici strijden voor behoud van de Leersumse bibliotheek in dorpshuis de BInder. Maar de directeur van de bibliotheek verhuist liever naar een andere plek als ze echt moet bezuinigen. De Binder is te besloten en vooral veel te duur. Vanavond rechtstreeks de uitslag van het bezuinigingsdebat, via het live-blog van hillridge.

In de zes weken sinds de bekendmaking van de bezuinigingsplannen is het verzet tegen sluiting van de Leersumse bibliotheek tot grote hoogte gestegen. Bijna drie op de vier Leersummmers tekenden de petitie tegen sluiting, en op alle vergaderingen kwamen demonstranten lawaai maken in het Heuvelrugse cultuurhuis te Doorn. Het verzet heeft geleid tot bijna raadsbrede steun voor de Leersumse bibliotheek. Coalitiepartijen GL/PvdA en D66 willen de bouwleges met 5% verhogen en sneller korten op het communicatiebudget van de gemeente, om de bibliotheek in de Binder te laten blijven. De opppositiepartijen willen dat de Binder intensiever gebruikt wordt door daar ook andere maatschappelijke organisaties te huisvesten, waardoor de huurprijs voor de bibliotheek zou dalen. Alleen de VVD blijft achter het plan van de eigen wethouders Pamboer en Homan staan. De uitslag van het debat is hier vanavond rechtstreeks te volgen via de/het live-blog van hillridge.

De bibliotheek zelf is intussen in onderhandeling over een verhuizing naar aan ander onderkomen. Directeur Mariet Wolterbeek zou graag in dorpshuis de Binder blijven, mocht er toch voldoende geld vrijkomen, ook al is de bovenverdieping die ze er huurt eigenlijk te besloten en veel te duur. 'Waar ik bang voor ben is dat we wel moeten bezuinigen en toch in de Binder moeten blijven. Dan word ik gedwongen in stenen te investeren en dat gaat ten koste van de serviceverlening.' Om op zoek te gaan naar alternatoeven is Wolterbeek inmiddels al op bezoek geweest in de Schermerij, een centraal gelegen woonzorgcentrum. De Schermerij heeft de bibliotheek het atrium van het gebouw aangeboden, een ruimte die Wolterbeek 'mooi, en met veel aanloop' noemt. Ook een Leersumse kerk en basisschool De Schakel noemt Wolterbeek als mogelijkheden. En morgen heeft de bibioltheekdirecteur een afspraak met een projectontwikkelaar die het voormalige Leersumse gemeentehuis wil overnemen, met de bibliotheek als mogelijke huurder. 'Uitgangspunt is een halvering van de huur die we nu betalen, we moeten zowel in Leersum als Driebergen terug naar €50.000 per jaar,' aldus Wolterbeek. Het contract met de verhuurder in Driebergen (jaarlijks €130.000) loopt nog tot 2016, maar dat hoopt Wolterbeek open te breken. De ruimte die ze huurt in het Doornse cultuurhuis wordt een dezer dagen tot de helft teruggebracht. De bibliotheek zal zich dan beperken tot de randen van de grote ruimte, zodat de gemeente het midden van de zaal commercieel kan verhuren.