Heuvelrug

Politiek bedroefd na bezuinigingsdebat

Het debat over bezuinigingen op subsidies en de openbare ruimte van de gemeente Heuvelrug eindigde gisteravond in mineur. Naast een grote brand die de aandacht afleidde en woorden van droevenis van diverse politici leverde de urenlange woordenwissellingen weinig verrassends op. De Leersumse bibliotheek blijft misschien in de Binder en de kinderboerderij en sporthal Hoenderdaal krijgen wat meer financiele ademruimte. 

Pas rond 01.00 uur stemden de achtentwintig raadsleden over de laatste van veertig moties en amendementen. De meeste van die voorstellen ingediend door de oppositie van CDA (5 raadsleden), BVH (3), SGP (2), SP en CU (beiden 1) haalden het niet. De meeste voorstellen van de coalitie van VVD (7), GL/PvdA (6) en D66 (4) haalden het wel. Echt wezenlijk veranderde dat weinig aan de voorstellen zoals ze door burgemeester, wethouders en ambtenaren de afgelopen maanden waren bedacht. De forse bezuinigingen op het onderhoud van wegen en groen gaan gewoon door, net als de lastenverzwaringen in de vorm van een verhoging van de OZB en leges. Ook tegen het inkrimpen van de gemeentelijike organisatie met 10% (30 fte) kwam geen tegenstand. (Klik hier voor de gehele lijst aangenomen en verworpen moties)

Wel van tafel ging het voorstel €300.000 te bezuinigen op de bibliotheek. Daar gaat nu €60.000 van af, waarmee de Leersumse afdeling van de bibliotheek mogelijk behouden blijft voor het Leersumse dorpshuis de Binder. Ook een motie om het financiele draagvlak van het verlieslijdende dorpshuis de Binder te verbreden door er meer maatschappelijke organisaties te laten huizen werd door alle partijen omarmd. Wethouder Pamboer was niet blij met beide voorstellen -hij heeft er geen geld voor- maar zei zijn best te gaan doen. 'Omdat u aandringt zie ik het als inspanningsverplichting de bibliotheek in Binder te houden. We gaan kijken wat er te redden valt.' Maar, voegde Pamboer nog toe, 'het is geen resultaatsverplichting.'  Overigens is de bibliotheek zelf al wel in onderhandeling over het huren van ruimte elders in Leersum, ook al omdat gebruikers en personeel de bovenverdieping van de Binder geen prettige ruimte vinden. 

Ademruimte kwam er ook voor de Driebergse kinderboerderij, die een jaar uitstel krijgt om zich voor te bereiden op het verlagen van de subiside, een van de moties van de oppositie die wel werden aangenomen. Wethouder Homan beloofde daarbij de boerderij zelf, eigendom van de gemeente maar onderdeel van de grote verkoop van al het gemeetelijke vastgoed, voor een schappelijke prijs aan de kinderboerderij te verkopen. Een klein beetje ademruimte kwam er ook voor de Driebergse sporthal Hoenderdaal, die op voorspraak van D66 door meerjarige subsidieafspraken iets meer financiele zekerheid krijgt. Een hele serie voorstellen van de oppositie om het leed van de bezuigingen voor sociaal zwakkeren te verzachten haalde het niet. Het leidde wel tot een halfuur verwijten over en weer tussen CDA-raadslid Veldhuizen en de Groenlinks/PvdA-raadsleden van Veenendaal en Waaldijk over elkaars sociale gehalte.

Verdrietig waren zowel D66-raadslid Eggink als CU-raadslid Karssen. Bedroefd waren ze vooral om de toon van het debat. 'Terwijl ik zo mijn best heb gedaan om een motie te smeden waar iedereen zich achter kan scharen', aldus Eggink, die daarmee doelde op een motie om bij het inkrimpen van de gemeente organisatie met 10% of 30 fte toch vooral te proberen de meer waardevolle ambtenaren voor de gemeente te behouden, en de rotte appels uit de mand verdwijnen. Dat moet bereikt worden door te reorganiseren via het criterium van  'bewezen competenties van medewerkers, inclusief houding en gedrag'. Om die reorganisatie soepel te laten verlopen krijgt de gemeentesecretaris een budget mee van €400.000. VVD-raadslid De Brey: 'We zijn al zes jaar bezig met de organisatieverandering. Er zijn afdelingen waar het goed gaat. Maar ook waar het nog steeds niet goed gaat. Daarom hebben we die €400.000 frictiekosten nodig, als smeerolie waarmee de gemeentesecretaris de organisatie beter kan stroomlijnen.' De motie werd raadsbreed aangenomen, maar leverde wel gemor op vanuit de publieke tribune, waar een flink aantal ambtenaren het debat volgde. Ook door de gehele raad aangenomen werd een motie waarmee de raad meer controle krijgt over de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Wethouder Homan mag de huizen, kerken, garges, schuren en ijskelders niet verkopen zonder goedkeuring van de raad.

Halverwege de vergadering verliet loco-burgemeester Verhoef nog de vergadering om bestuurlijk leiding te geven aan het blussen van een grote brand in Maarn. Een loods van een autobedrijf aan de Amersfoortseweg brandde volledig af. Omdat er ook asbest vrijkwam moesten de bewoners van een aantal omliggende huizen worden geevacueerd. Vanochtend kregen de bewoners van het hele blok een brief van de gemeente Heuvelrug, waarin hen wordt geadviseerd niet zelf te gaan schoonmaken in verband met het vrijgekomen asbest. Een gespecialiseerd bedrijf is inmiddels al bezig het hele blok een schoonmaakbeurt te geven.